Actuele informatie in verband met COVID-19

Door middel van telefoon- en videogesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Werkbezoeken in het kader van COVID-19

Bij de werkbezoeken worden, in afstemming met de betrokken organisaties, de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in acht genomen. Meer informatie over de maatregelen van het kabinet.

Werkbezoeken die leden van het Koninklijk Huis in het kader van het coronavirus (COVID-19) brengen worden achteraf bekendgemaakt:

2021

2020

Aankondiging evenementen en mogelijkheden voor de media

Evenementen waarbij leden van het Koninklijk Huis aanwezig zijn en die voorafgaand door de RVD via een persbericht worden aangekondigd, zijn vooralsnog beperkt toegankelijk voor media, vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Persprogramma’s worden in afstemming met de betrokken organisaties gemaakt. In de ‘mededeling aan redacties’ wordt aangegeven wat de accreditatiemogelijkheden zijn.

Afgelaste evenementen

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, konden en kunnen veel bijeenkomsten waar leden van het Koninklijk Huis bij aanwezig zouden zijn geen doorgang vinden.

Overzicht van afgelaste evenementen: