Actuele informatie in verband met COVID-19

Door middel van telefoon- en videogesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Werkbezoeken in het kader van COVID-19

Bij de werkbezoeken worden, in afstemming met de betrokken organisaties, de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in acht genomen. Meer informatie over de maatregelen van het kabinet.

2022

2021

2020

Telefoongesprekken in 2020

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima voerden in de weken na het ingaan van de coronamaatregelen meer dan vijftig telefoongesprekken (soms met beeldverbinding) om hun betrokkenheid te uiten. Zij spraken ziekenhuisbestuurders, voorzitters van Veiligheidsregio’s, wetenschappers, ondernemers, onderwijsprofessionals, cultuurmakers, initiatiefnemers van vrijwilligersacties en vertegenwoordigers van religieuze stromingen.

Afgelaste evenementen in 2020

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, konden veel bijeenkomsten waar leden van het Koninklijk Huis bij aanwezig zouden zijn geen doorgang vinden.

Overzicht van afgelaste evenementen: