03 juli Bezoek akkerbouwbedrijf

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Abbenbroek

Koning Willem-Alexander bezoekt Van der Poel Loonbedrijf & Akkerbouw. Het werkbezoek staat in het teken van de impact van de corona-uitbraak op de land- en tuinbouwsector.

Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander spreekt met eigenaren van Van der Poel Loonbedrijf & Akkerbouw
Beeld: ©Dirk Hol
Koning Willem-Alexander spreekt met de eigenaren van Van der Poel Loonbedrijf & Akkerbouw.

De Koning krijgt een rondleiding waar hij onder meer de voorraad aardappelen ziet die door het wegvallen van de afzetmarkt is blijven liggen.

Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander in gesprek met een agrariër, staand voor een grote voorraad aardappelen
Beeld: ©ANP
Koning Willem-Alexander tijdens een rondleiding over de boerderij.
Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander bekijkt een akker van een agrarisch bedrijf
Beeld: ©Dirk Hol
Koning Willem-Alexander krijgt tijdens de rondleiding ook de akkers te zien.

Vervolgens spreekt de Koning met agrariërs en LTO Nederland over de gevolgen van de coronapandemie op de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Sommige bedrijven hebben de afzet van hun producten grotendeels zien wegvallen door de sluiting van de horeca terwijl andere bedrijven een toename aan vraag vanuit de supermarkten zagen. Ook wordt gesproken over de toekomst van de landbouwsector en de invloed hierop door veranderend consumentengedrag.

Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander in gesprek met agrariërs en LTO Nederland
Beeld: ©Dirk Hol
Koning Willem-Alexander in gesprek over de impact van de coronacrisis voor land- en tuinbouwbedrijven.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.