02 juli Bezoek GGZ Noord-Holland-Noord

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Schagen

Koningin Máxima bezoekt een locatie van geestelijke gezondheidszorginstelling Noord-Holland-Noord (GGZ NHN). GGZ NHN biedt behandeling en begeleiding aan mensen van alle leeftijden met psychische problematiek.

Vergroot afbeelding Werkbezoek Koningin Máxima aan GGZ NHN
Beeld: ©doorNorbert
Koningin Máxima spreekt met betrokken behandelaars, ervaringsdeskundigen en bestuurders over enkele specialisaties van GGZ Noord-Holland-Noord.

Koningin Máxima spreekt met betrokken behandelaars, ervaringsdeskundigen en bestuurders over drie specialisaties van GGZ NHN, namelijk het behandelen van mensen in hun eigen omgeving (ambulantisering), de inzet op herstel en eigen regie en het verlenen van digitale zorg en preventie.

Vergroot afbeelding Werkbezoek Koningin Máxima aan GGZ NHN
Beeld: ©doorNorbert
Koningin Máxima krijgt bij haar bezoek aan GGZ NHN een toelichting op de zogenoemde Herstelondersteunende Intake en de Herstelwerkplaatsen, waarbij de inzet van ervaringsdeskundigen een grote rol speelt.

Daarnaast wordt gesproken over de inzet van gezinsteams. Bij deze aanpak staan niet de verschillende betrokken hulporganisaties, maar de gezinnen zelf centraal. Het gaat hierbij om gezinnen met meerdere complexe problemen, zoals verslaving, opvoedproblemen en psychiatrische klachten.