13 mei Bezoek aan Territoriaal Operatiecentrum

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Bernhardkazerne, Amersfoort

Koning Willem-Alexander brengt op de Bernhardkazerne in Amersfoort een werkbezoek aan het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) van de Koninklijke Landmacht. Het TOC coördineert nationale militaire (crisis)operaties op Nederlands grondgebied en civiel-militaire samenwerking. Vanwege het coronavirus COVID-19 verleent het TOC momenteel militaire bijstand en steunverlening aan diverse civiele projecten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander krijgt een ‘Commanders Update Brief’ van kolonel Piet Hagenaars, commandant van het TOC.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Defensie
Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) van de Koninklijke Landmacht.