03 juni Werkbezoek aan melkveehouderij Lettele voor schuldhulpverlening

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Lettele

Koningin Máxima brengt een werkbezoek aan een melkveehouderij in Lettele in de gemeente Deventer. Zij spreekt over oorzaken van schuldenproblematiek op het platteland, de inzet van schuldhulporganisaties en het belang van financiële gezondheid.

Vergroot afbeelding Koningin Máxima met anderen
Beeld: ©Mischa Schoemaker
Koningin Máxima krijgt een korte rondleiding over het erf.

Na aankomst kreeg Koningin Máxima een korte rondleiding over het erf. De melkveehouderij kwam in financiële problemen doordat geplande uitbreiding van stalcapaciteit vanwege faillissement van een aannemer niet doorging.  Volgens het Nibud lopen ruim 1,4 miljoen huishoudens risico op problematische schulden. Deloitte en SchuldenlabNL verwachten dat dit door de effecten van de coronacrisis stijgt naar ruim 2 miljoen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 36% van de boeren ondanks inkomenssteun geen bruto inkomen boven het wettelijk minimumloon kan genereren uit het boerenbedrijf. Ook blijkt dat boeren niet of nauwelijks een beroep doen op schuldhulporganisaties.

Vergroot afbeelding Koningin Máxima aan tafel met anderen
Beeld: ©Mischa Schoemaker
Koningin Máxima spreekt met de eigenaren, andere betrokkenen en bestuurders over de schuldenproblematiek op het platteland.

Vervolgens spreekt Koningin Máxima met bestuurders uit de regio ging over de specifieke oorzaken van financiële problemen onder boeren en mentale problematiek die daardoor kan ontstaan. Zo staat de winstgevendheid van boeren onder druk door lage prijzen en hoge kosten. Kleinere boerenbedrijven kunnen hierdoor een deel van hun eigen arbeids- en kapitaalkosten niet meer dekken. Bestuurslid Ton Heerts van SchuldenlabNL is ook bij de gesprekken aanwezig.

Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken.