04 december Bezoek Regionaal Werkcentrum Amsterdam bij hoofdkantoor UWV

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Regionaal Werkcentrum Amsterdam (RWC)

Koningin Máxima brengt samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een werkbezoek aan het UWV in Amsterdam over het Regionaal Werkcentrum (RWC) dat moet bijdragen aan arbeidsmarktmobiliteit in de regio Groot-Amsterdam.

Vergroot afbeelding Koningin Máxima aan tafel.
Beeld: ©UWV
Koningin Máxima in het Regionaal Werkcentrum Amsterdam (RWC) bij het UWV hoofdkantoor.

Het RWC is in juni gestart met het ondersteunen van regionale mkb-bedrijven die door de coronacrisis mensen moeten ontslaan. Het gaat met name om de horeca en zakelijke dienstverlening, terwijl er in andere sectoren zoals de zorg en het onderwijs juist grote behoefte is aan gekwalificeerd personeel. Het RWC helpt noodlijdende werkgevers om in een zo vroeg mogelijk stadium werknemers te begeleiden naar een nieuwe functie. Hiermee wordt voorkomen dat zij een uitkering moeten aanvragen en behouden zij hun salaris. Dit draagt ook bij aan de continuïteit op de arbeidsmarkt en de economie.

Vergroot afbeelding Koningin aan tafel met meerdere personen.
Beeld: ©UWV
Koningin Máxima en Mariëtte Hamer namen deel aan twee gesprekken.

Het kabinet heeft eind november aangekondigd dat er 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT) komen. Het RWC vormt de basis voor de samenwerking met het RMT voor de regio Groot-Amsterdam. Daarnaast starten binnenkort teams in Midden-Utrecht en Midden-Brabant. Uitbreiding is ook voorzien naar andere delen van het land.

Vergroot afbeelding Koningin aan tafel met meerdere personen.
Beeld: ©UWV
Het bezoek richtte zich op de rol van het RWC bij het ‘van werk naar werk’ begeleiden van mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.