10 juni Werkbezoek aan 13 Lichte Brigade van de Landmacht

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Oirschot

Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan 13 Lichte Brigade op de Generaal-Majoor Ruyter van Steveninck-kazerne in Oirschot.

Koning Willem-Alexander en anderen
©Ministerie van Defensie
Koning Willem-Alexander op bezoek bij 13 Lichte Brigade van de Landmacht.

13 Lichte Brigade is over grote afstanden snel inzetbaar, bijvoorbeeld bij gevechts- of vredesoperaties of inzetbaar bij rampen en calamiteiten wereldwijd. Met beweeglijk optreden, een demonstratie van capaciteiten of kort en hard toeslaan indien nodig, kan 13 Lichte Brigade een bijdrage leveren aan de-escalatie van crises of het oplossen van conflicten. Door Concept Development & Experimentation (CD&E) versterkt de landmacht het innoverend vermogen en de informatiepositie, passend bij de Defensievisie 2035.

Koning Willem-Alexander met anderen
©Ministerie van Defensie
Koning Willem-Alexander wordt door de Brigade geïnformeerd over de technologische ontwikkelingen om op te treden in complexe situaties.

De Koning wordt door de Brigade geïnformeerd over de technologische ontwikkelingen om op te treden in complexe situaties zoals in bossen en steden.
In een fictief scenario krijgt Koning Willem-Alexander te zien hoe de brigade met onder meer verkenningsdrones en andere innovatieve systemen extra informatie verzamelt. 13 Lichte Brigade demonstreert dit buiten op de brigade appelplaats met op afstand bestuurbare systemen die de grondtroepen kunnen ondersteunen. Door de extra informatie die zo beschikbaar komt kan de landmacht militaire operaties in het buitenland en steunverleningen onder civiel gezag in Nederland nog effectiever uitvoeren.

Koning Willem-Alexander en anderen
©Ministerie van Defensie
Koning Willem-Alexander krijgt te zien hoe de brigade extra informatie verzamelt.