15 september Opening Huis van Cultuur en Bestuur Midden-Groningen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Hoogezand

Koningin Máxima opent in Hoogezand het Huis van Cultuur en Bestuur van de gemeente Midden-Groningen. Hierin zijn de bibliotheek, de muziekschool, theater Kielzog en het gemeentehuis ondergebracht. Samen met drie basisschoolleerlingen uit Midden-Groningen opent Koningin Máxima het nieuwe pand.

Vergroot afbeelding Koningin Máxima en burgemeester.
Beeld: ©Pepijn van den Broeke
Koningin Máxima opent het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur van de gemeente Midden-Groningen onder toeziend oog van burgemeester Hoogendoorn.

Na de opening krijgt Koningin Máxima een rondleiding. In de bibliotheek spreekt zij met medewerkers en vrijwilligers over het Taalhuis en het e-lab die in de bibliotheek gevestigd zijn. In de huiskamer van het gemeentehuis krijgt zij uitleg over het programma ‘Tijd voor de Toekomst’. Dit programma biedt extra lestijd aan basisschoolleerlingen gericht op talentontwikkeling, welzijn, gezondheid en het verminderen van achterstanden.

Vergroot afbeelding Koningin Máxima spreekt met mevrouw.
Beeld: ©Pepijn van den Broeke
Koningin Máxima krijgt uitleg over het Taalhuis. In een Taalhuis krijgen mensen hulp met taal, rekenen of digitale vaardigheden.

Aansluitend bezoekt Koningin Máxima de muziekschool, theater Kielzog en de nieuwe raadzaal van het gemeentehuis. Ter afsluiting spreekt zij in het Grand Café met leden van de raadswerkgroep huisvesting, de kinderburgemeester en inwoners van Midden-Groningen over hun ervaringen met het nieuwe pand. Het Huis van Cultuur en Bestuur vervult een centrumfunctie voor alle inwoners die na de herindeling van 2018 deel uitmaken van de nieuwe gemeente.

Vergroot afbeelding Koningin en burgemeester bekijken dansoptreden.
Beeld: ©Pepijn van den Broeke
Koningin Máxima bekijkt een dansoptreden in het Huis van Cultuur en Bestuur, waarin onder andere theater Kielzog is gevestigd.