07 oktober Symposium Wind meets Gas

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Martinikerk, Groningen

Koning Willem-Alexander is aanwezig bij het jaarlijkse tweedaagse symposium van Wind meets Gas. De Koning houdt een openingswoord. 

Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander houdt een openingswoord bij het symposium van Wind meets Gas.
Beeld: ©Jan Buwalda
Koning Willem-Alexander houdt een openingswoord tijdens het symposium van Wind meets Gas.

“Ieder van u is nodig om de fantastische kansen van offshore wind en groene waterstof te benutten. Ieder van u heeft een stukje van de oplossing in handen.” In zijn openingswoord op het symposium Wind Meets Gas benadrukt de Koning de verbinding die nodig is tussen energie-experts en beleidsmakers over de laatste ontwikkelingen in de energietransitie in relatie tot waterstof, met name groene waterstof (hydrogen). Het thema van het symposium in de Martinikerk in Groningen is de rol van het Noordzeegebied bij het versnellen en opschalen van de energietransitie en het streven om voor 2050 klimaatneutraal te zijn.

Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander bij het jaarlijkse tweedaagse symposium van Wind meets Gas.
Beeld: ©Jan Buwalda
Koning Willem-Alexander neemt plaats in een door waterstof aangedreven vrachtwagen.
Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander bij het jaarlijkse tweedaagse symposium van Wind meets Gas.
Beeld: ©Jan Buwalda
Koning Willem-Alexander bij de door waterstof aangedreven vrachtwagen.

Vervolgens wordt een 3D-presentatie getoond over project HEAVENN en krijgt de Koning aansluitend een toelichting bij een door waterstof aangedreven vrachtwagen. Holthausen/Hyzon Motors uit Winschoten is gespecialiseerd in het maken van op waterstof aangedreven vrachtwagens. In een ‘Hydrogen Valley’ worden productie, distributie, opslag en lokaal eindgebruik van waterstof samengebracht in diverse demonstratieprojecten. Tenslotte bekijkt de Koning een foto-expositie over activiteiten en werkgelegenheid die samengaan met de ontwikkeling van de waterstofketen in de regio.

Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander bij het jaarlijkse tweedaagse symposium van Wind meets Gas.
Beeld: ©Jan Buwalda
Koning Willem-Alexander bekijkt een foto-expositie over activiteiten en werkgelegenheid die samengaan met de ontwikkeling van de waterstofketen in de regio.
Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander bij het jaarlijkse tweedaagse symposium van Wind meets Gas.
Beeld: ©Jan Buwalda
Koning Willem-Alexander bekijkt met een VR-bril de presentatie over project HEAVENN.