02 juni Uitzetten steuren in de Biesbosch

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Nationaal Park De Biesbosch

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is aanwezig bij het uitzetten van een groep steuren. De vissen zijn gezenderd om informatie te kunnen verzamelen over de routes die ze volgen naar de zee en op welke plekken ze hun eten vinden. Professor Van Vollenhoven overhandigt een aantal gezenderde steuren aan vertegenwoordigers van  het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en ARK Rewilding Nederland, die de vissen vervolgens uitzetten.