09 juni Opening expositie ‘De Zonnekoning en Oranje’

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Limburgs Museum, Venlo

De Koning opent ‘De Zonnekoning en Oranje – Slaags aan de Maas’. De tentoonstelling biedt een nieuw perspectief op de decennialange strijd die de Franse koning Lodewijk XIV en koning-stadhouder Willem III van Oranje voerden in de nasleep van Rampjaar 1672, beginnend bij het Beleg van Maastricht 350 jaar geleden.