16 mei Bezoek aan projecten rond ouderenwelzijn in Almere

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Almere

Koningin Máxima bezoekt diverse initiatieven die zich inzetten voor ouderenwelzijn. Deze projecten willen bewerkstelligen dat ouderen zo lang mogelijk en in goede gezondheid zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast dragen de projecten ertoe bij de druk op de (ouderen)zorg te verlichten.

Vergroot afbeelding Koningin Máxima bezoekt projecten rond ouderenwelzijn in Almere
Beeld: ©Gemeente Almere / Lex Beers
In buurtcentrum Kolkzicht ontmoet Koningin Máxima bezoekers van Marhaba; een interculturele huiskamer voor vrouwen vanaf 55 jaar.
Vergroot afbeelding Koningin Máxima bezoekt projecten rond ouderenwelzijn in Almere
Beeld: ©Gemeente Almere / Lex Beers
Koningin Máxima spreekt met de coördinator en gebruikers van de Buurthopper, een laagdrempelige vervoersvoorziening voor ouderen in de buurt.
Vergroot afbeelding Koningin Máxima bezoekt projecten rond ouderenwelzijn in Almere
Beeld: ©Gemeente Almere / Lex Beers
In het Huis van de Waterwijk spreekt Koningin Máxima met de initiatiefnemers van Voorzorgcirkels. Voorzorgcirkels zijn groepen buurtbewoners die voor elkaar klaarstaan om hand- en spandiensten te verrichten en ook een sociaal vangnet bieden.
Vergroot afbeelding Koningin Máxima bezoekt projecten rond ouderenwelzijn in Almere
Beeld: ©Gemeente Almere / Lex Beers
Koningin Máxima spreekt met ambassadeurs van Goud in Almere, een netwerk waarin gemeente, senioren, bewonersinitiatieven, organisaties en woningcorporaties samenwerken aan een stad waarin mensen goed oud kunnen worden.