Toespraak van de Koningin tijdens regeringslunch ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Noorwegen, 2 juni 2010

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Mevrouw de Vice-Minister-President,

Het is voor mij een groot genoegen door u te worden ontvangen in deze historische omgeving en hier de gelegenheid te hebben kennis te maken met een aantal bestuurders en andere vooraanstaande burgers van dit land.

Noorwegen staat bekend als een land dat in de laatste decennia een indrukwekkende ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ook andere landen in ons werelddeel zijn daarin geslaagd, maar Noorwegen heeft de sprong voorwaarts hoofdzakelijk op eigen kracht gemaakt, zonder de steun van de Europese Unie die voor andere landen bepalend is geweest. Wijs beleid en een doordacht gebruik van de grote energiereserves die hier zijn gevonden, hebben ertoe geleid dat Uw land in relatief korte tijd een sterke en onafhankelijke economische positie bloeiende economie heeft weten op te bouwen.

Vanouds bestaat tussen Noorwegen en Nederland een grote mate van overeenstemming, zowel over de manier waarop zij de eigen samenleving willen inrichten als over de verantwoordelijkheid die beide landen voelen voor vrede en veiligheid in de wereld. In beide opzichten zijn wij, zoals dat in de taal van de multilaterale organisaties heet, gelijkgezinde landen.

Deze gelijkgezindheid leidt ertoe dat onze landen in het internationaal overleg dikwijls naast elkaar staan, gezamenlijk standpunten verdedigen en samen initiatieven nemen of ondersteunen. Sprekende voorbeelden hiervan zijn onze bijdragen aan de strijd tegen nucleaire proliferatie en de aandacht voor landen in ontwikkeling. Op dit laatste gebied speelt Uw land in de daadwerkelijke hulpverlening een indrukwekkende en toonaangevende rol. Een sterk gevoel van verantwoordelijkheid jegens de internationale gemeenschap spreekt ook uit de talrijke Noorse bijdragen aan gezamenlijke missies, zoals vredesoperaties van de Verenigde Naties en de NAVO.

Ook op andere gebieden hebben onze landen gemeenschappelijke belangen. Een recent voorbeeld hiervan is de bijna 600 kilometer lange onderzeese elektriciteitskabel NorNed, die sinds kort onze landen verbindt. Samenwerking op het terrein van de energievoorziening en in andere economische sectoren is bovendien het centrale thema van de Nederlandse economische delegatie die in het kader van dit staatsbezoek is meegereisd. Juist op dit moment vindt de ontmoeting plaats tussen de vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en hun Noorse partners.

Mevrouw de Vice-Minister-President,

In onderlinge vriendschap en hartelijke betrekkingen hebben Noren en Nederlanders een eeuwenlange ervaring. Des te groter is voor mij het genoegen hier Uw gast te mogen zijn. Graag nodig ik alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op de voorspoedige toekomst van Noorwegen en op de blijvende samenwerking tussen onze volken.