Toespraak van H.M. de Koningin tijdens het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Brunei Darussalam

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Majesteit,

Het is een groot genoegen vandaag Uw gast te mogen zijn, twee jaar na Uw bezoek aan Nederland. Brunei Darussalam is een fascinerend land dat gezegend is met een overweldigende natuur. De uiterlijke verschillen tussen onze beide landen kunnen bijna niet groter zijn. Bij ons ziet men het vlakke land met rechte sloten en bomen die veelal netjes in rijen zijn geplant, bij U het mysterieuze regenwoud waarin nog elke maand nieuwe planten en diersoorten worden ontdekt. Als een magnifieke groene tempel overspant het tropisch regenwoud een groot deel van Uw land. Dit is een rijkdom die niet in geld is uit te drukken.

Met grote interesse en waardering volgt Nederland de inspanningen van Brunei om de schatten die de natuur Uw land heeft toebedeeld te beheren en te bewaren voor toekomstige generaties. U kiest daarbij de weg van samenwerking en van duurzame economische ontwikkeling.

Samen met Indonesiƫ en Maleisiƫ zorgt Brunei ervoor dat het groene 'Hart van Borneo' blijft kloppen. Het gaat daarbij om meer dan natuurbehoud alleen. Een goed waterbeheer en toekomstperspectief voor de lokale gemeenschappen zijn even belangrijk. Bij Uw inspanningen op deze gebieden kunt U rekenen op de warme belangstelling en de betrokkenheid van Nederland.

Dat samenwerking en wederzijds begrip tot succesvolle resultaten kunnen leiden, blijkt uit het langdurige partnerschap tussen Brunei en Shell. Al meer dan tachtig jaar is Shell een belangrijke partner van de Bruneise overheid. De samenwerking strekt zich in toenemende mate uit over een breder terrein dan de productie van olie en gas. Diversificatie van de economie met aandacht voor de belangen van mens, milieu en natuur is een van de belangrijkste opgaven waar Uw land voor staat. Brunei heeft daartoe een ambitieuze toekomstvisie ontplooid: Wawasan 2035. Het is verheugend dat Brunei en Shell ook in deze nieuwe fase van ontwikkeling samen blijven optrekken. Dat tekent de goede verhoudingen en het sterke onderling vertrouwen.
Samenwerking over de grenzen heen bevordert stabiliteit en ontwikkeling en daarmee het welzijn van mensen. De ASEAN heeft hieraan al vanaf het begin een positieve bijdrage geleverd en daarbij een verzoenende rol in de regio gespeeld. Nederland verwelkomt de actieve houding van Brunei binnen die associatie. Met U willen wij ons inzetten voor verdere versterking van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de ASEAN.

Dit jaar staat Uw land voor de bijzondere taak invulling te geven aan het ASEAN-voorzitterschap. Nederland ziet ernaar uit tijdens Uw voorzitterschap de mogelijkheden tot verdere samenwerking nader te verkennen.

De rijke cultuur van Brunei fascineert velen in Nederland. Uw land heeft dan ook uitzonderlijk veel moois te bieden. Toch is de culturele uitwisseling tussen onze landen nog bescheiden. Het is verheugend dat van diverse kanten initiatieven worden genomen voor intensievere contacten.

Het Brunei Museum en het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam hebben de ambitie hun onderlinge band te verstevigen. Het doel is meer mensen kennis te laten maken met de schoonheid van dit land en het begrip tussen onze volken te verdiepen. Dat streven kan alleen maar worden toegejuicht.

Majesteit,

Wij zijn dankbaar voor de hartelijke wijze waarop U ons hier hebt ontvangen. Graag wil ik hierbij U en het volk van Brunei een voorspoedige toekomst toewensen in de verwachting dat de vriendschappelijke betrekkingen tussen onze beide landen daaraan nog lange jaren zullen bijdragen.