Toespraak van Koningin Máxima bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje

Toespraak van Koningin Máxima bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje op Paleis Noordeinde, 21 mei 2015

Dames en Heren,

Hartelijk welkom op Paleis Noordeinde!

Mijn man en ik vinden het heel fijn dat U er bent. Dit is de dertiende uitreiking van de Appeltjes van Oranje. En we gaan vandaag samen laten zien dat ‘13’ absoluut geen ongeluksgetal is!

Sinds 2002 steunt het Oranje Fonds mooie initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen en vooruit helpen. Mijn man en ik zijn beschermpaar en zijn nauw betrokken. We zijn trots op het Oranje Fonds.

Maar: het Oranje Fonds is natuurlijk niet de reden waarom we hier bij elkaar zijn. De reden, dat bent U: de mensen die onze samenleving warmer, hechter en sterker maken. Ieder op zijn of haar manier.

Meestal komen wij naar U toe. Vorig jaar in totaal vijftien keer, van Groningen tot Groesbeek. Altijd zet U de deur wijd voor ons open. En daarom zetten wij vandaag onze deur wijd open voor U! Voor elf bijzondere initiatieven, waaronder drie winnaars van een Appeltje van Oranje.

‘Beter voor elkaar’ is het centrale thema van dit jaar. Het is weer gelukt om een verbindend thema te formuleren waar iedereen iets in kan herkennen. Heel knap!

Ieder mens heeft sociaaleconomische kansen nodig om vooruit te komen in het leven. Maar die kansen zijn er soms niet of nauwelijks. Door pech. Door gebrek aan onderwijs. Door persoonlijke problemen. Of doordat je als nieuwkomer de weg nog niet kent in Nederland.

De gevolgen zijn niet alleen financieel en economisch van aard. Ook isolement kan het gevolg zijn. Je staat er dan helemaal alleen voor. Niemand om mee te praten. Niemand om je zorgen mee te delen. Niemand die je goede raad geeft. Of je helpt met praktische dingen waar je zelf minder goed in bent.

Leven in een isolement is alsof je alleen in een roeiboot zit, met maar één roeispaan. Hoe hard je ook je best doet, je blijft in een kringetje rondvaren. Je komt niet verder.

Het ene probleem vergroot dan vaak het andere probleem. Zorgen over werk en inkomen, enveloppen niet meer open durven maken, gebrek aan perspectief, een slechte gezondheid, nog meer enveloppen, eenzaamheid, moedeloosheid; ze hangen vaak samen. En zo kan een draaikolk van problemen ontstaan waar mensen op eigen houtje niet uitkomen. Dan is een beetje hulp en steun van anderen héél nodig en welkom.

De mensen achter de mooie initiatieven die vandaag centraal staan, begrijpen dat.

U weet dat je moet kijken naar de complete mens. Mensen zijn geen nummers. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal en hun eigen behoeften en mogelijkheden.

Uiteindelijk moet iemand het zelf doen. Op eigen kracht. Maar het scheelt enorm als er mensen om je heen staan die helpen je individuele kansen te vergroten. Mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in wie je bent en wat je kunt.

De elf initiatieven hier vertegenwoordigd brengen dit heel goed in de praktijk. Met name de drie winnaars van een Appeltje.

‘Ondernemen in je eigen toekomst’ van New Dutch Connections is een prachtig project voor jonge asielzoekers. Terwijl hun leeftijdgenoten volop kunnen werken aan hun ontwikkeling, wonen zij in een asielzoekerscentrum, ver van huis, zonder helder beeld van hun toekomst. Hun leven staat als het ware op de waakvlam. New Dutch Connections helpt deze jonge mensen om die tijd optimaal te gebruiken en om te investeren in zichzelf. Zodat ze sterker in het leven staan. Want kennis en vaardigheden laat je nooit achter. Die neem je mee, waar je ook heengaat op de wereld en wat de toekomst ook brengt.

Een tweede winnaar is Stichting Krusada, op Bonaire. Geweldig dat U er bent! Mijn man en ik waren drie weken geleden bij U op bezoek. U heeft ons toen uitgebreid laten zien wat Uw organisatie doet. Krusada richt zich op de mensen die het binnen de gemeenschap van Bonaire op eigen kracht niet redden. Ze kampen met een stapeling van problemen, zoals gebrek aan opleiding, verslaving, criminaliteit en armoede. Krusada helpt deze mensen om een nieuw perspectief te vinden en werkervaring op te doen. Heel goed is de persoonlijke aanpak. Want ieder mens is anders.

De derde winnaar van een Appeltje is de steunstichting Voedselfocus in Amersfoort. Méér dan een voedselbank.

Om mensen echt verder te helpen, is meer nodig dan alleen een voedselpakket. U kijkt naar de complete mens vanaf het allereerste begin dat iemand bij U aanklopt. Samen met hem of haar kijkt U verder vooruit dan de komende week en werkt U aan oplossingen voor de langere termijn.

Daarbij brengt U alle belangrijke partners samen, waaronder de Sociale Dienst, de Schuldhulpverlening, de Kledingbank, de Caritas en veel meer. Soms gaat het om een budgetteringscursus of een plan voor schuldsanering. Soms om de juiste hulp van de gemeente of gewoon praktische tips. U betrekt grote delen van de stad bij Uw organisatie, door mensen enthousiast te maken om als vrijwilliger te komen werken: scholen, kerken, bedrijven, sportclubs, de Rotary. Dankzij de vrijwilligers is er tijd en aandacht voor het totale verhaal van mensen. Zo helpt U hen de weg te vinden naar een waardig, gelukkiger leven.

‘Beter voor elkaar’.
De drie winnende initiatieven laten zien hoe dat in de praktijk werkt. Ik ben er trots op U straks met een Appeltje van Oranje te mogen bekronen. Als teken van waardering voor Uw fantastische werk.

Drie mooie initiatieven. Maar toch krijgt er één de Grote Appel.

Omdat dit door zijn nieuwe manier van denken een inspirerend voorbeeld kan zijn voor heel veel anderen en vele duizenden mensen uit hun sociaaleconomische isolement zou kunnen helpen.

De Grote Appel 2015 gaat naar…

Steunstichting Voedselfocus in Amersfoort!

Ik wens alle winnaars van harte geluk en heel veel succes in de toekomst.