Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij de netwerkreceptie tijdens het staatsbezoek aan China, Shanghai

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Dames en heren, wanshang hao!, goedenavond,

Hartelijk welkom. Het doet ons bijzonder veel plezier U allen hier te zien.

Een speciaal welkom aan onze Chinese gasten. Geweldig dat U er bent om de hechte relatie tussen onze landen te vieren.

Morgen ronden wij ons staatsbezoek aan dit prachtige land af en vertrekken wij weer naar Nederland. De afgelopen dagen waren voor ons een heel bijzondere ervaring. Wij waren al een aantal malen in China. Maar tijdens dit staatsbezoek hebben we de band die we voelen met dit land nog kunnen intensiveren. Dat is te danken aan president Xi Jinping en zijn echtgenote, die ons warm en gastvrij hebben ontvangen. Maar het is ook te danken aan de ontmoetingen met U en met vele bestuurders, ondernemers, professionals en burgers in China.

U als ondernemers weet alles van de economische relatie tussen onze landen. President Xi Jinping noemt de haven van Rotterdam ‘de poort naar Europa’. Bijna een kwart van alle containers die daar binnenkomen is afkomstig uit China. Nederland draagt bij aan het Chinese succes. Zoals China bijdraagt aan ónze welvaart.

We behoren tot Uw belangrijkste Europese investeringspartners. Meer dan duizend Nederlandse bedrijven zijn actief in dit grote land. En in de mondiale lijst van China’s belangrijkste handelspartners, neemt Nederland de tiende positie in.

Maar onze samenwerking omvat veel meer dan handel. We werken steeds meer samen aan duurzame ontwikkeling in den brede. Juist dat hebben wij de afgelopen dagen zichtbaar willen maken. Bijvoorbeeld met ons bezoek, vanmorgen, aan Chongming Island. Daar ging het onder meer om natuurbeheer en om duurzame productie van voedsel vlakbij de stad.

Gisteren waren we op het Löss Plateau van Yan’an, de bakermat van de Chinese beschaving. Geweldig hoe China erin slaagt het kwetsbare eco-systeem te herstellen en dit gebied daarmee een nieuwe duurzame toekomst te geven! Nederland is er trots op te kunnen bijdragen aan dit soort ontwikkelingen die een evenwichtige groei mogelijk maken met respect voor de natuurlijke omgeving.

Waar China en Nederland echt samen in uitblinken, is de ontwikkeling en toepassing van know how. Slimme oplossingen voor vraagstukken waar we allebei tegenaan lopen.

De afgelopen dagen hebben we gezien hoe vruchtbaar Chinese en Nederlandse partners samenwerken. Niet alleen in de landbouw, maar in natuurbeheer, duurzame verstedelijking, gezondheidszorg, enzovoorts.

Nederland hecht grote waarde aan de samenwerking met China. En we verwelkomen alle nieuwe initiatieven die zijn genomen om die samenwerking te verbreden en verdiepen.

Velen van U werken daar concreet aan mee. U allen wens ik heel veel succes!

Graag zou ik het glas met U willen heffen.

Op China en Nederland. Op onze samenwerking. Op onze vriendschap.