Toespraak van Koningin Máxima bij de start van NL Groeit

Dames en heren,

Nederland is een ondernemend land.

Nederland is ook een land dat goed kan concurreren. Volgens het World Economic Forum horen we zelfs tot de vijf meest concurrerende landen in de wereld.

Dat is heel goed nieuws voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden, voor scholieren en studenten en voor mensen die genieten van hun pensioen. Want ondernemerschap legt een basis onder onze welvaart en geeft ons bovendien dynamiek, innovatie, creativiteit en kansen. En daar profiteert iedereen van, jong en oud!

Als lid van het Comité voor Ondernemerschap en Financiering vind ik het geweldig dat U naar Rotterdam bent gekomen om te praten over hoe het nóg beter kan. Want als we heel kritisch naar onszelf kijken, dan zien we dat nog niet alle mogelijkheden worden benut. Vooral de groeiambitie van bedrijven heeft meer aandacht nodig.

Het zijn jonge en groeiende bedrijven die onze economie vleugels geven, ook in moeilijke tijden.

In de eerste tien jaar van deze eeuw waren het vooral de jonge bedrijven die nieuwe banen schiepen. Volgens cijfers van de OESO realiseerden bedrijven van maximaal vijf jaar oud een banengroei van 3 procent per jaar, óók tijdens de crisis. Bij oudere bedrijven kromp de werkgelegenheid juist.

Groeiende bedrijven zijn de drijvende kracht achter werkgelegenheid, innovatie en export. In Nederland starten veel mensen een eigen bedrijf. Maar dóórgroeien gaat vaak langzaam. Binnen de OESO staan we op een bescheiden 20ste plek als het gaat om de groeiverwachting van ondernemers.

Natuurlijk zijn er in Nederland geweldige voorbeelden te vinden van groeiende bedrijven. Maar in het algemeen is Nederland het land van de vele starters, niet het land van de vele snelle groeiers. Van de vele start-ups in ons land, weet slechts een minderheid echt door te breken in schaalgrootte. Er liggen dus kansen op verbetering! Daarom is het zo goed elkaar op te zoeken en samen initiatieven te nemen.

We weten hoe belangrijk financiering is. Er is al veel verbeterd, mede dankzij de opkomst van alternatieve vormen van financiering en van organisaties als Qredits.

Maar er is méér nodig, vooral voor jonge bedrijven die willen doorgroeien.

U heeft vandaag ook gesproken over overdracht van kennis en ondernemersvaardigheden. Daarbij is meer aandacht nodig voor ‘de kunst van het doorgroeien’.

En U heeft gesproken over coaching. Geweldig dat hier CEO’s van grotere bedrijven aanwezig zijn die hun praktijkervaring en hun Rolodex willen delen met collega-ondernemers die graag een volgende sprong willen maken. Dat is, zoals ik zei, hard nodig.

Elk bedrijf is anders en het is niet altijd makkelijk de juiste coach te vinden. Het platform NL Groeit gaat ervoor zorgen dat U er als ondernemer niet alleen voor staat.

Maar voordat we dit nieuwe platform lanceren, is het goed samen een ambitie uit te spreken. We weten hoe belangrijk het is dat er nieuwe arbeidsplaatsen komen, zodat iedereen een toekomstperspectief heeft. Dus, zullen we eens een doel formuleren voor alléén werkgelegenheid (dus even afgezien van inkomen, innovatie en duurzaamheid, etcetera).

Stel dat het kleinbedrijf in Nederland (de bedrijven met 2 tot 50 werknemers) gemiddeld 1 procent méér zou groeien. Dat is niet onrealistisch. We zouden daarmee op het gemiddelde van de EU komen.

Die extra groei betekent ongeveer 100.000 nieuwe banen in 2020 ten opzichte van vandaag!

Om dat heel concreet te maken: aan die nieuwe werkgelegenheid kunt U een belangrijke bijdrage leveren. U bent hier met bijna 140 ondernemers. Uw gemiddelde omzet is zo’n 10 miljoen euro. Uw gemiddelde groei is 20 procent per jaar. Als U die groei alleen al vasthoudt, dan kan dat tienduizend banen opleveren in 2020! Tienduizend inspirerende werkplekken bij jonge, enthousiaste bedrijven, in alle sectoren van de economie. Dat kunt U samen bereiken.

Zou dat niet geweldig zijn!?

Groei is geen doel op zich, maar groei geeft ons land veerkracht en toekomstperspectief. En daar wordt iedereen beter van. Dát is de gedachte achter NL Groeit.

Daarom wens ik U allen heel veel succes met Uw eigen ambities. Samen laat U Nederland groeien!

Dank u wel.