Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de lunch aangeboden door minister-president Horst Seehofer van Beieren, München

Deze toespraak is uitgesproken in het Duits.

Meneer de minister-president, Mevrouw Seehofer, dames en heren,

Hartelijk dank voor Uw warme woorden. Hartelijk dank voor de gastvrijheid en de vriendschap die wij hier ontvangen. Mijn vrouw en ik hebben uitgezien naar dit bezoek aan de Vrijstaat Beieren, vandaag in München, morgen in Neurenberg.

In Bayern gehören Heimatliebe, Verantwortung für die Gemeinschaft und Weltoffenheit zusammen”. Dat zei U in Uw laatste Nieuwjaarstoespraak tot Uw Mitbürgerinnen en Mitbürger. Vanuit trots op Uw eigen cultuur, zoekt U de samenwerking met anderen, en ook met Nederland.

Ons land koestert de sterke banden met Beieren, omdat wij geloven dat wij veel gemeen hebben. Het bezoek dat wij vandaag en morgen brengen, weerspiegelt de veelzijdigheid van onze relatie.

Vanmorgen waren wij in de Alte Pinakothek, waar wij de vernieuwde Holländer-Saal mochten openen. Die prachtige zaal mag symbool staan voor onze culturele verbondenheid. “Kunst und Kultur sind kein Luxus, sondern Lebenselixier”. Dat zijn Uw woorden, meneer de minister-president, en ze zijn een inspiratie voor velen.

Het maakt ons trots dat er zoveel concrete samenwerkingsrelaties zijn tussen Beierse en Nederlandse professionals. Vanmorgen waren wij bij BMW Welt, waar wij werden rondgeleid door de Nederlandse directeur Design, Adrian van Hooydonk. Er is niemand die gepassioneerder over de belijning van een Duitse auto kan vertellen dan hij!

Wij verheugen ons op een nadere kennismaking met de technische en economische excellentie van Beieren. Traditie en innovatie gaan hier hand in hand en lijken elkaar sterker te maken. Beieren is zowel Heimat als High Tech-Land.

Economische relaties kunnen soms lijden aan verziendheid. We zien meestal wel het belang van verafgelegen partners, maar onderschatten soms het belang van de partners dichtbij. De Nederlandse uitvoer naar Beieren is even groot als die naar China. Ons onderlinge handelsvolume is groter dan dat tussen Nederland en Japan. Ik hoop dat ons bezoek bijdraagt aan een nog beter bewustzijn in Nederland van de grote betekenis van Beieren.

Die betekenis omvat veel meer dan alleen de economie. Wij weten dat Uw vrijstaat een belangrijk aandeel heeft in de opvang van de grote stroom vluchtelingen die Europa binnenkomt. Wij weten ook hoeveel er van de burgers van Beieren wordt gevraagd. U heeft steeds beklemtoond samen te willen werken met anderen, binnen en buiten Duitsland, om deze crisis het hoofd te bieden. Ons land ziet diezelfde noodzaak en ook daarom is het goed dat wij onze banden aanhalen.

Meneer de minister-president, er is een Beierse zegswijze die als volgt luidt – en ik hoop dat ik het enigszins goed uitspreek: ‘Ned gschimpft is globt gnua’. In het Hoogduits: ‘Nicht geschimpft ist gelobt genug’.

In Uw cultuur legt U het accent steeds op wat beter kan. De lat ligt hoog in Beieren. U stelt hoge eisen aan Uzelf en bent niet snel tevreden. Die mentaliteit heeft Beieren gemaakt tot wat het nu is: een van de meest welvarende, hoogontwikkelde en aantrekkelijke plekken in Europa.

Zelfkritiek is een deugd. Maar soms is de hulp van een betrokken buitenstaander nodig om onszelf weer helemaal eerlijk te zien.

Laat mij vandaag die betrokken buitenstaander zijn.

Beieren verdient werkelijk grote lof voor haar prestaties op het gebied van cultuur, innovatie en algemeen welzijn.

En laten we daarbij de sport niet vergeten. Onze landgenoot Arjen Robben levert daar tot ons plezier geen onbelangrijke bijdrage aan. Bayern ist spitze!

Mag ik U vragen het glas met mij te heffen.

Op Uw beider gezondheid, meneer de minister-president en Mevrouw Seehofer,

Op de Vrijstaat Beieren.

En op onze samenwerking en vriendschap!