Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de lunch aangeboden door de minister-president van Saksen, Stanislaw Tillich, Leipzig

De toespraak is uitgesproken in het Duits.

Meneer de minister-president,
Mevrouw Tillich,
Dames en heren,

Het is voor mijn vrouw en mij een groot genoegen hier in Leipzig te zijn. Wij zien elkaar weer, een half jaar na onze ontmoeting in Den Haag, Meneer Tillich. U bracht toen een bezoek als voorzitter van de Bondsraad en in die hoedanigheid vertegenwoordigde U de gehele Bondsrepubliek Duitsland. Maar nu gaat al onze aandacht onverdeeld uit naar Saksen! De prachtige deelstaat waarvan U al bijna negen jaar minister-president bent.

Overal hier in Leipzig zijn de sporen te zien van een bewogen geschiedenis. Een geschiedenis die nog steeds pijn kan doen. Maar ook een geschiedenis die de Europese cultuur heeft verrijkt met klanken en ideeën die het hart verheffen. Hier componeerde Johann Sebastian Bach zijn belangrijkste werken. Hier richtte Felix Mendelssohn de eerste Musikhochschule in Duitsland op. Hier stond de wieg van Gottfried Leibniz.

Leipzig is ook voor mij persoonlijk een bijzondere plek: mijn allereerste kennismaking met het Oosten van Duitsland. Als piloot voor Martinair was ik hier kort na de Wende, die hier in oktober 1989 was begonnen. Overal las je ‘Leipzig Heldenstadt’ en de trots straalde van de inwoners af.
Ik herinner me dat de hele stad gonsde van opwinding. Het waren drie dagen die ik nooit zal vergeten.

Wij hebben gisteren en vandaag kennis gemaakt met veel bijzondere mensen in deze stad. Grote indruk maakte op ons de ontmoeting die wij vanmorgen hadden met een groep bewoners van Grünau. Sommigen van hen wonen al veertig jaar in de wijk. Zij vertelden over het DDR-verleden en over de moeilijke jaren na de Wende, toen veel mensen wegtrokken en de achterblijvers zich steeds meer verweesd begonnen te voelen. Wat een moed en doorzettingsvermogen hebben de bewoners van deze wijk laten zien! Dankzij de inzet van velen gaat het nu stap voor stap beter.

Ook ons bezoek aan het Spinlab was een heel bijzondere ervaring. Een prachtig symbool van de vernieuwingskracht van deze stad. Wat ooit de grootste industriële katoenspinnerij van Europa was, is nu een spinnerij van creatieve ideeën en cultureel ondernemerschap geworden. Geweldig!

Saksen behoort tot de meest oostelijke deelstaten van Duitsland. Maar de contacten met Nederland, 600 kilometer naar het Westen, zijn innig. Bijna twee derde van alle buitenlandse investeringen in Saksen komt uit Nederland. Dat is een teken van vertrouwen in elkaar. Kansrijke gebieden voor verdere samenwerking zijn bio-energie en ‘groene’ chemie. Vanmiddag bezoeken wij een bijeenkomst waar die samenwerking centraal staat.

Nederland voelt een heel bijzondere band met Duitsland en zeer zeker ook met de oostelijke deelstaten. Het is onze innige wens dat ons bezoek zal bijdragen aan een nog sterkere verbondenheid.

Mag ik u vragen het glas met mij te heffen.

Op Uw beider gezondheid, meneer de minister-president en Mevrouw Tillich.
Op de vriendschap tussen Saksen en Nederland.