Koning en Koningin bezoeken Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt - programma

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 februari 2017 een werkbezoek aan de Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt. Doel van het bezoek is het verdiepen van de handels- en investeringsrelaties en het bevorderen van de samenwerking in de sectoren Chemie, Watermanagement en HTSM (High Tech Systemen en Materialen). Daarnaast is bij het bezoek aan de oostelijke deelstaten aandacht voor culturele, historische en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder 500 jaar Reformatie, de Tweede Wereldoorlog en de hereniging van Duitsland.

De Koning en Koningin brengen jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de economische betrekkingen. Zij worden bij hun bezoek vergezeld door minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die gelijktijdig een handelsmissie naar de deelstaten leidt. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is aanwezig bij de onderdelen waarbij de sector Watermanagement centraal staat.

Dinsdag 7 februari - Thüringen

500 jaar Reformatie - Kasteel de Wartburg

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen openbaarde. Dit geldt als het startpunt van de Reformatie, waarin het protestantisme zijn oorsprong vindt. Omdat Luther werd verbannen, leefde hij in 1521 een jaar incognito op kasteel de Wartburg waar hij het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde. Deze vertaling geldt als de grondslag voor de standaardisering van de geschreven Duitse taal. De Koning en Koningin bezichtigen het kasteel en de werkkamer van Luther. 's Avonds wordt tijdens een diner gesproken over de Reformatie en de gevolgen voor geloof en cultuur.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Patrick van Katwijk
Bezoek aan kasteel de Wartburg.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©Patrick van Katwijk
Werkkamer van Maarten Luther.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Robin Utrecht
Diner in Kasteel de Wartburg.

Woensdag 8 februari - Thüringen en Saksen

Vooroorlogs jodendom - Alte Synagoge - Erfurt

In Erfurt bezoekt het Koninklijk Paar de Alte Synagoge, de oudste bewaard gebleven synagoge van Europa, die zijn oorsprong heeft in 1094. Naar aanleiding van de jodenvervolging is het gebouw onder andere gebruikt als pakhuis en herberg. De synagoge is in 1992 herontdekt en dient  inmiddels als museum voor het joodse leven in Erfurt.

In Erfurt hebben de Koning en Koningin in de Staatskanzlei eveneens een gesprek met minister-president Ramelow van Thüringen.    

Herinneren en herdenken - Buchenwald

Het Koninklijk Paar brengt een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Buchenwald, dat in 1937 werd gebouwd als werk- en gevangenenkamp voor tegenstanders van het nationaalsocialisme. Vanaf mei 1940 werden naar schatting 3.300 Nederlanders naar Buchenwald gedeporteerd, waarvan er ruim 500 zijn omgekomen. In totaal zijn ruim 280.000 mensen uit meer dan 50 landen in het kamp gevangen gehouden, van wie ongeveer 56.000 mensen om het leven zijn gekomen. De Koning en Koningin leggen bloemen ter herdenking van de slachtoffers.

In Leipzig staat het Koninklijk Paar nogmaals stil bij de Nederlanders die als dwangarbeiders in de plaatselijke fabrieken moesten werken.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen
Bezoek aan het voormalige concentratiekamp Buchenwald.

Cultuurgeschiedenis - Weimar

In Weimar krijgt het paar een rondleiding door de Herzogin Anna Amalia Bibliothek en het Goethe- und Schiller-Archiv. De bibliotheek werd opgericht in 1691 en verricht onderzoek naar literatuur- en cultuurgeschiedenis, met name naar werken uit de tijd van de verlichting tot de late romantiek.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen
Op bezoek in de Anna Amalia Bibliothek in Weimar.

Het Goethe- und Schiller-Archiv werd opgericht door groothertogin Sophie van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Koning Willem II en Anna Paulowna. Zij richtte het archief in 1889 op, nadat de kleinzoon van Johann Wolfgang von Goethe diens literaire nalatenschap aan haar had vermaakt, en haar ook de papieren van Friedrich von Schiller waren toevertrouwd.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Niederländische Botschaft Berlin / Jasper Kettner
Goethe- und Schiller-Archiv.

Tussentijds lunchen de Koning en Koningin op uitnodiging van minister-president Ramelow in de  'Bücherkubus', het atrium van de bibliotheek van Weimar. Tijdens de lunch houden Koning Willem-Alexander en de minister-president beiden een toespraak.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Niederländische Botschaft Berlin / Jasper Kettner
De Koning houdt een toespraak in de bibliotheek van Weimar.

Handelsmissie HTSM - Jena

Op het Leibniz-Institut für Photonische Technologien komen Duitse en Nederlandse bedrijven en instellingen uit de sector High Tech Systemen en Materialen samen. De bedrijven geven het Koninklijk Paar uitleg over optische technologie en semiconductor/halfgeleiders en laten hun producten zien, zoals lenzen, chips en robots. Ook spreekt het paar met studenten van de Universiteit Jena. Aansluitend bekijken ze een 14 meter-hoge Glasfaserziehanlage ('glasvezel trektoren'), een apparaat voor gecontroleerde ontwikkeling en productie van glasvezelkabels.

Trade dinner - Leipzig - Saksen

De Koning en Koningin zijn in de Kongresshalle am Zoo aanwezig bij het trade dinner, een samenkomst van de deelnemende Nederlandse bedrijven en instellingen van de handelsmissie onder leiding van minister Ploumen, en hun Duitse partners.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Robin Utrecht
Trade Dinner in de Kongresshalle am Zoo.

Donderdag 9 februari - Saksen en Saksen-Anhalt

Energie - wonen - ondernemen - Leipzig

In de ochtend bezoekt het Koninklijk Paar de European Energy Exchange (EEX), de grootste energiebeurs van Europa. Hier worden onder andere elektriciteit, aardgas, kolen en CO2 emissie-certificaten verhandeld. Bij het bezoek is onder andere aandacht voor de zogenaamde Energiewende, waarbij op de lange termijn een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening gerealiseerd moet zijn. Tennet geeft een toelichting op de aanleg van een hoogspanningsnet in Duitsland.

Vervolgens bezoekt het paar Grünau, een van de grootste 'Plattenbau'-wijken in de voormalige DDR. In de jaren tachtig woonden hier bijna 90.000 mensen in flats, het aantal inwoners is nu rond de 40.000. De wijk is een symbool voor de DDR en de moeilijke periode na de hereniging. Het paar spreekt onder andere met bewoners in het wijkcentrum.

In de voormalige katoenspinnerij (Baumwollspinnerei) is een start up accelerator ingericht, waar jonge ondernemers en culturele instellingen samenwerken. Het Koninklijk Paar woont een evenement bij waar alle betrokken partijen zijn samengebracht: hogescholen, bedrijven, sponsoren, start ups en investeerders.

In het voormalige stadhuis van Leipzig biedt minister-president Tillich van Saksen een lunch aan, waarbij de Koning en de minister-president beiden een toespraak houden.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Robin Lonkhuijsen
Koning Willem-Alexander houdt een toespraak in het voormalige stadhuis van Leipzig.

Handelsmissie Biobased Chemie - Leipzig

Tijdens het bezoek aan Saksen vindt een bijeenkomst plaats waar rond de 60 Nederlandse en Duitse experts uit de sector 'green chemistry' elkaar ontmoeten. De Koning en Koningin zijn aanwezig bij de ondertekening van twee samenwerkingsovereenkomsten, onder andere met het Nederlandse Biobased Delta. Daarin staan investeringen centraal waarbij biomassa (waaronder hout) wordt omgezet in hoogwaardige chemische grondstoffen. Het Koninklijk Paar spreekt met verschillende experts en vertegenwoordigers van bedrijven over technische toepassingen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Patrick van Katwijk
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Biobased Chemie.

Op het terrein van het onderzoeksinstituut stond ook een munitiefabriek waar 500 Nederlandse dwangarbeiders moesten werken. De Koning en Koningin bezoeken het informatiecentrum om hier bij stil te staan.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Patrick van Katwijk
Bezoek informatiecentrum dwangarbeiders WOII.

500 jaar Reformatie - Wittenberg - Saksen-Anhalt

In de middag bezoekt het paar de Slotkerk van Wittenberg. Zij krijgen een rondleiding door de kerk waar Luther zijn 95 stellingen openbaarde en waar zijn laatste rustplaats is.

In de avond biedt minister-president Haseloff van Saksen-Anhalt een diner aan in het raadhuis van Wittenberg, waar de Koning en de minister-president een toespraak houden.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Robin Utrecht / Robin Utrecht
De Koning houdt een toespraak tijdens het diner in het raadhuis.

 

Vrijdag 10 februari - Saksen-Anhalt

Architectuur - Bauhaus - Dessau

De Koning en Koningin bezoeken in de ochtend het Bauhaus in Dessau. De kunstacademie Bauhaus is in 1919 ontstaan uit behoefte naar een totale verandering in de kunst en architectuur. Zakelijk design en functionele objecten zouden een einde maken aan de invloeden van Jugendstil en Art Nouveau en vooral vooruitgang uitstralen. Het Koninklijk Paar bezoekt de permanente tentoonstelling en spreekt onder andere over de invloed die de Nederlandse kunststroming 'De Stijl' heeft gehad op Bauhaus.

Handelsmissie Watermanagement - Dessau

In het Kornhaus aan de rivier de Elbe wonen de Koning en Koningin Duits-Nederlandse presentaties bij over hoogwaterbescherming en rivieren van de toekomst. Het Nederlandse onderzoeksinstituut Deltares laat onder andere een simulatie zien van early flood protection scenario's, ontwikkeld met Duitse counterparts. De Koning en Koningin maken een rondgang langs bedrijfspresentaties, waaronder een app voor hoogwatervoorspelling.

Watermanagement - Cultureel erfgoed - Oranienbaum

Het Koninklijk Paar krijgt een korte rondleiding door Schloss Oranienbaum, dat onder restauratie is. Vorstin Henriette Catharina van Anhalt-Dessau, Prinses van Oranje-Nassau, beheerde het landgoed sinds 1660 en liet het naar haar familie vernoemde paleis door een Nederlandse bouwmeester ontwerpen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Albert Nieboer
Koning Willem-Alexander en Koningin Máaxima komen aan op het landgoed Schloss Oranienbaum.

Schloss Oranienbaum heeft in 2002 en in 2013 schade geleden als gevolg van de overstromingen van de Elbe, waarna een strategie voor hoogwaterbescherming werd ontwikkeld. In het paleis vindt een afsluitende lunch plaats, waar experts op het gebied van watermanagement kennis en ervaringen uitwisselen over rivieren van de toekomst.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen
Het Koninklijk Paar krijgt een rondleiding door landgoed Schloss Oranienbaum.