Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het diner aangeboden door de minister-president van Saksen-Anhalt, Reiner Haseloff, Wittenberg

De toespraak is uitgesproken in het Duits.

Meneer de minister-president,
Mevrouw Haseloff,
Dames en heren,

Mijn vrouw en ik willen U graag bedanken voor de bijzonder gastvrije ontvangst hier in Saksen-Anhalt, in de prachtige stad Wittenberg. Vanmiddag hebben wij samen met U de Schlosskirche bezocht, de geboorteplek van de Reformatie. Ons land is diepgaand door de Reformatie beïnvloed, ook al was het vooral Johannes Calvijn die op ons zijn stempel drukte en niet Maarten Luther. Maar dat doet aan de grote historische betekenis van deze stad - ook voor Nederlanders - niets af.

U kent deze stad en deze deelstaat al Uw hele leven, meneer de minister-president. U bent hier geboren en naar school gegaan. En na Uw studie bent U teruggekeerd om hier te gaan werken. U heeft van nabij gezien hoe de omwenteling van 1989 het leven van mensen heeft geraakt en bij velen tegenstrijdige gevoelens heeft opgeroepen. Hoop op een beter bestaan, maar ook teleurstelling en bitterheid toen verwachtingen niet op korte termijn konden worden waargemaakt.

Des te groter moet de waardering zijn voor al degenen die zich onvermoeibaar blijven inzetten voor de toekomst van deze bijzondere deelstaat. Weet dat wij ons in Nederland nauw met U verbonden voelen. Dat is mede te danken aan onze verwantschap op cultureel gebied. Dit jaar vieren wij dat een eeuw geleden De Stijl werd opgericht, de kunstbeweging onder aanvoering van onder anderen Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. Zij ontwikkelden een nieuwe, heldere beeldtaal, die zijn pendant vond in het Duitse Bauhaus. Mijn vrouw en ik verheugen ons dan ook zeer op ons bezoek aan Dessau, morgen!

Er is nog iets wat ons verbindt, en dat is de noodzaak voor onze landen om zich te beschermen tegen het water. Saksen-Anhalt en Nederland hebben hier eeuwenlange ervaring mee. De laatste tijd is er steeds meer aandacht gekomen voor duurzame oplossingen waarin rivieren de ruimte krijgen. Het is goed om onze expertise te bundelen! Ook dat staat morgen in Dessau op het programma.

Meneer de minister-president, terugdenkend aan ons bezoek aan de Schlosskirche vanmiddag, eindig ik graag met een van Luthers stellingen. Ik realiseer me dat die stellingen tot op de dag van vandaag tot felle discussies leiden. Maar er is er één die volgens mij alle mensen van goede wil zullen onderschrijven:

Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe und wird der Mensch besser.

In die geest wil ik U vragen het glas met mij te heffen.


Op Uw beider gezondheid, meneer de minister-president en Mevrouw Haseloff.
Op de Liebe tussen Saksen-Anhalt en Nederland.