Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje, Paleis Noordeinde

Dames en heren,

Fantastisch dat U allemaal naar Paleis Noordeinde bent gekomen om deze feestelijke uitreiking mee te maken. In het bijzonder de vertegenwoordigers van de genomineerde initiatieven, waaronder de drie winnaars.

Het is de 15de keer dat we de Appeltjes van Oranje uitreiken. Meestal doet mijn vrouw dat, maar in lustrumjaren is de eer aan mij.  Maakt U zich geen zorgen, mijn vrouw ziet er vanaf de eerste rij op toe dat ik het allemaal goed doe, dus er kan absoluut niets mis gaan.

Vanaf augustus 2003 staat het Oranje Fonds onder leiding van directeur Ronald van der Giessen.

Volgende maand nemen we officieel afscheid van hem. Maar, meneer Van der Giessen, ik wil toch nu alvast iets tegen U zeggen.

Toen mijn vrouw en ik in 2002 het Oranje Fonds als geschenk kregen bij ons huwelijk, waren we daar heel erg blij mee. Maar wát we precies cadeau kregen, wisten we nog niet. Het Oranje Fonds moest nog vorm en inhoud krijgen. De ambities waren groot; een fonds dat mensen bij elkaar brengt, dat vrijwilligers een steun in de rug geeft en sociale initiatieven concreet verder helpt. Een fonds dat eraan bijdraagt dat mensen zich thuis kunnen voelen in hun dorp of wijk en dat iedereen mee kan doen. Maar die mooie ambities moesten nog wèl worden waar gemaakt.

De meeste huwelijksgeschenken worden in de loop der jaren steeds een beetje minder waard. Maar ons huwelijksgeschenk is juist enorm in waarde gegroeid! Want kijk eens wat het Oranje Fonds vandaag de dag is. Een financiële steun in de rug voor jaarlijks 9.500 initiatieven overal in het Koninkrijk. Een geweldige bondgenoot en kennisbron voor vrijwilligersorganisaties. Een gangmaker achter nationale evenementen zoals NLdoet en Burendag. Iedereen kent het Oranje Fonds en het Oranje Fonds verbindt iedereen.

En dat, meneer Van der Giessen, is allemaal onder Uw directie tot stand gebracht. U heeft vorm en inhoud helpen geven aan ons huwelijkscadeau waardoor het steeds meer waarde heeft gekregen voor ons allemaal. En daar willen mijn vrouw en ik U als beschermpaar heel hartelijk voor danken!

Het thema dat de Appeltjesinitiatieven dit jaar met elkaar verbindt is: krachtige kinderen.

Over het algemeen gaat het goed met de kinderen in ons Koninkrijk. Ze zijn gezond, voelen zich prima thuis in de buurt, vinden het leuk op school en hebben veel mogelijkheden om te spelen en te sporten en om met hun leeftijdgenoten de wereld te ontdekken.

Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn ook kinderen met wie het minder goed gaat en voor wie een gezellig sociaal leven niet zo vanzelfsprekend is. Om die kinderen gaat het.

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom een kind wat extra hulp heel goed kan gebruiken.

Als je een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt.

Als je ouders het moeilijk hebben door ziekte of schulden.

Als je opgroeit in een omgeving waarin er weinig aandacht voor je is en je het in feite zelf maar moet uitzoeken.

Als je met je familie gevlucht bent uit een land waar oorlog heerst.

Enzovoort.

Alle twaalf genomineerde initiatieven (waaronder ook twee uit de Cariben) zetten zich op een bijzondere manier in voor deze groepen kinderen. Om hen te laten ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Om hen sterker te maken en meer zelfvertrouwen en plezier in het leven te geven.

Dat is mooi werk! En het wordt gedaan door de meest uiteenlopende mensen, van alle leeftijden.

Van de studenten van roeivereniging Orca in Utrecht die uit hun acht met stuur stapten om de wijk Hoograven waar ze wekelijks doorheen roeiden eindelijk eens echt te leren kennen sámen met de kinderen die daar wonen tot de inwoners van het kerkdorp Stevensbeek in De Peel die zich het lot aantrokken van de kinderen in het plaatselijke asielzoekerscentrum.

De jury heeft het niet makkelijk gehad om drie initiatieven te selecteren voor een Appeltje van Oranje.

Eén Appeltje gaat naar Stichting Buurtgezinnen.nl. Een betrekkelijk jong initiatief dat zich binnen drie jaar heeft verspreid naar elf gemeenten. Gezinnen die om wat voor reden dan ook overbelast zijn of kampen met problemen, krijgen steun van gezinnen uit de buurt. Dat kan uiteenlopen van af en toe een luisterend oor bieden tot een kind opvangen op vaste dagen in de week.

De beide gezinnen gaan een langdurige relatie aan, zolang als zij dat zelf willen. Een prachtig voorbeeld van concrete hulp die enorm veel voor mensen betekent.

Ook Stichting Weekend Academie uit Amsterdam (inmiddels in vier steden actief) krijgt een Appeltje. Bij de Weekend Academie draait alles om kansen bieden aan kinderen die van huis uit niet zo heel veel kansen meekrijgen. Denk aan huiswerkbegeleiding en coaching door positieve rolmodellen. De Weekend Academie helpt jongeren die weinig perspectief hebben en zich vaak machteloos voelen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat geeft kracht en zelfvertrouwen voor een heel leven!

Het derde Appeltje is voor Stichting Informele Zorg Twente, met haar initiatief Ervaringsmaatjes. Daarbij gaat het om aandacht voor jonge mantelzorgers: jongeren met een moeder, vader, broer of zus die ziek is of een beperking heeft.

Anderhalf jaar geleden was ik bij Ervaringsmaatjes in Hengelo, waar ik onder meer sprak met mantelzorger Tycho Klaver van 9 jaar, wiens vader lijdt aan Parkinson. Hij vertelde hoeveel hij had aan zijn 14 jaar oudere maatje Rens Vossenbeld. Kinderen die op jonge leeftijd al een deel van de zorg voor een gezinslid op zich nemen, hebben enorm veel steun aan een ervaren maatje die hetzelfde heeft meegemaakt en die hen met raad en daad terzijde staat.

Dames en heren, drie Appeltjes voor drie prachtinitiatieven.

Eén van de drie krijgt een Appel die een slagje groter is dan de andere.

Die Grote Appel gaat naar een initiatief dat jonge mensen bij uitstek helpt om hun eigen kracht te vinden. Een initiatief dat helemaal uitgaat van de situatie en mogelijkheden van de kinderen zelf. Een initiatief dat gedemotiveerde jongeren zonder perspectief weer een gevoel van trots en eigenwaarde geeft.

Het Grote Appeltje van Oranje 2017 gaat naar...

Stichting Weekend Academie!

Ik wens alle winnaars van harte geluk en heel veel succes in de toekomst.