Toespraak van Koningin Máxima tijdens het benefietgala voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te Amsterdam

Dames en heren,

Het was in april 2012 dat we de eerste brief kregen van wat toen nog het Nationaal Kinderoncologisch Centrum heette, ook ondertekend door de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker.

Die brief beschreef de lange en voortdurende strijd tegen kinderkanker heel duidelijk. In een halve eeuw is de kans op genezing voor kinderen met kanker gestegen van 10 procent naar 75 procent. Een enorme stap vooruit! Maar verdere voortgang wordt steeds moeilijker en bovendien is de toekomstige kwaliteit van leven van de genezen kinderen iets dat veel aandacht verdient. Dit alles kan alleen met bundeling van expertise in één nationaal centrum.

Ik vond het een heel belangrijk initiatief. In de brief stond ook een concrete vraag. Het centrum had een naam nodig….. dat was niet moeilijk…. en vanaf dat moment  ging het allemaal heel snel. We hadden in de maanden daarna veel contact. En in oktober 2012 kon het centrum zijn naam bekend maken.

De ontwikkelingen sindsdien heb ik intensief gevolgd.
In april 2015 was ik op werkbezoek in Utrecht. Artsen, verpleegkundigen en onderzoekers vertelden me over hun werk en de vooruitgang die ze zouden kunnen boeken. Er waren vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en universitaire ziekenhuizen, en natuurlijk ook een aantal ouders.

Die verhalen van ouders vind ik steeds weer indrukwekkend. Als ouder wil je maar één ding: het allerbeste voor je kind. Daar heb je alles voor over. Als je kind ernstig ziek is, dan ben je daar dag en nacht mee bezig. Excellente behandeling is dan van levensbelang. Maar ook: excellente zorg door mensen die met je meedenken, in een omgeving waarin het hele gezinsleven zo gewoon mogelijk kan blijven doordraaien.

In mei van dit jaar was ik opnieuw bij het centrum op werkbezoek. Professor Clevers vertelde toen meer over de nieuwste technieken voor de behandeling van de verschillende vormen van kinderkanker. Wat ik zo bijzonder vind, is de hechte band tussen zorgprofessionals, wetenschappers en ouders. Sámen bouwen ze verder aan het centrum dat nu al tot een van de beste ter wereld behoort.
Een centrum om trots op te zijn!

Ik heb grote waardering voor alle ambassadeurs en sponsors die meehelpen om de droom van het Prinses Máxima Centrum waar te maken: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Ieder ziek kind zijn toekomst teruggeven.

Deze avond is een eerbetoon aan alle artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Ze hebben ook allemaal het risico genomen om in iets nieuws te stappen, zonder veel zekerheden in het begin en dat is veel lof waard. Maar vooral is deze avond een teken van solidariteit met alle jonge kankerpatiënten en hun ouders, broers en zussen.

Zij moeten weten dat zij er niet alleen voor staan! Dat ze kunnen rekenen op excellent onderzoek, de allerbeste behandeling, de allerbeste zorg en een grote omarming.

U behoort tot de mensen die dát mogelijk maken. Zonder Uw steun kan het niet. Geweldig dat U er vanavond bij was! Heel veel dank voor Uw onmisbare bijdrage en Uw blijvende betrokkenheid!