Toespraak van Koning Willem-Alexander tijdens het diner t.g.v. het officiële bezoek van Koning Abdullah II en Koningin Rania van Jordanië, Paleis Noordeinde te Den Haag

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Koning Willem-Alexander houdt een toespraak tijdens het diner op Paleis Noordeinde.

Majesteiten,

Het is een groot plezier om U beiden in ons midden te hebben. Hartelijk welkom op Paleis Noordeinde!

Het waren onze ouders die de basis legden onder de hechte vriendschap die onze families met elkaar verbindt. Uw vader, Koning Hussein – moge zijn ziel in vrede rusten – had een speciale plek in het hart van mijn moeder. Wij allen denken met warmte en dankbaarheid aan hem terug. De dierbare herinnering aan hem blijft, ook na bijna twintig jaar.

Wij prijzen ons gelukkig, Majesteit, dat U de bijzondere relatie met Nederland en met onze familie bent blijven koesteren. Samen met Koningin Rania geeft U daaraan steeds weer uiting. Dit bezoek staat dan ook mede in het teken van onze onderlinge genegenheid en verbondenheid.

Majesteit, midden in een regio vol conflicten is Jordanië een baken van stabiliteit.

God zij dank een behouden huis in een woelige wijk.

U levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Waar spanningen hoog dreigen op te lopen, werkt U aan de-escalatie.

Uw stem roept op tot kalmte.

Uw ogen zien alle bevolkingsgroepen in Uw koninkrijk, zonder onderscheid.

Uw hand is uitgestrekt naar iedereen die wil bijdragen aan vrede en vooruitgang.

U reikt ook de hand aan mensen in nood. Meer dan een miljoen vluchtelingen uit Syrië en tweeëneenhalf miljoen uit andere landen hebben binnen Uw grenzen een toevluchtsoord gezocht en gevonden.

Voor het dagelijks leven van de mensen in Jordanië heeft dit immense gevolgen. Zij delen wat zij hebben. Voedsel en woonruimte. Water en elektriciteit. Scholen en arbeidsplaatsen.

Dit vraagt grote offers en trekt al vele jaren lang een zware wissel op het uithoudingsvermogen van de mensen in Uw land.

De internationale gemeenschap kan Jordanië hier niet genoeg voor danken.

Het volk van Jordanië is bescheiden in omvang, maar groot in menselijkheid. Terecht bent U daar trots op!

Majesteit, toen U drie jaar terug het Europees Parlement toesprak, formuleerde U Uw credo heel pakkend.

U zei: “People thrive where there is mutual respect. Civilization is built on it. Futures are better for it.”

U heeft bestrijding van haat en geweld tot Uw persoonlijke prioriteit gemaakt. Niet alleen in eigen land, maar in het hele Midden-Oosten en de regio’s daaromheen. Als initiatiefnemer van de Aqaba-ontmoetingen, brengt U leiders bij elkaar in naam van de vrede.

Uw boodschap van begrip en verdraagzaamheid verdient het om overal gehoord en nagevolgd te worden.

Vrede vereist meer dan mentale steun. Het vereist ook concrete actie. Zonder economisch en sociaal perspectief loopt de stabiliteit van elke samenleving gevaar, hoe goed de intenties van mensen ook zijn.

Daarom is het essentieel dat wij samenwerken aan groei en ontwikkeling. Het bezoek van U beiden is ook daarop gericht. Jordanië heeft banen nodig. Mensen vinden gemakkelijker werk als het ondernemingsklimaat gunstig is en als het onderwijs hen goed voorbereidt op de arbeidsmarkt. U zet zich hier met hart en ziel voor in. Nederland levert graag een bijdrage door kennis en ervaringen met U te delen.

Dat geldt ook voor sectoren als logistiek en landbouw. Elke druppel water is kostbaar in Uw land! Nederlandse deskundigen denken graag met U mee over manieren om de productiviteit verder te verhogen door zo slim en duurzaam mogelijk met de natuurlijke middelen om te gaan.

Jordanië en Nederland werken ook nauw samen aan versterking van veiligheid in de regio. Het Nederlandse F16-detachement in uw land is daarvan een concreet voorbeeld. De vraag in hoeverre veiligheidsmaatregelen in eigen land inbreuk kunnen maken op de vrije samenleving is overal actueel, óók in Nederland en in Jordanië. Het is goed daarbij steeds voor ogen te houden hoe onmisbaar vrijheid en fundamentele rechten zijn voor het geluk en de levenskwaliteit van mensen.

Majesteit, net als de meeste mensen in Uw land, hoort en gebruikt U van jongs af aan de woorden van de traditionele begroeting Assalamu aleikum.

Vrede zij met U.

Voor U en voor Koningin Rania zijn deze woorden meer dan een goede wens.

Ze vormen een persoonlijke motivatie en opdracht. Een missie, zowel binnen Uw eigen land als daarbuiten.

Uw bezoek aan ons land geeft ons de gelegenheid U te tonen hoezeer wij Uw inspanningen waarderen en hoezeer wij ons met U verbonden voelen.

Mag ik U vragen het glas met mij te heffen.

Majesteiten, op de gezondheid van U beiden.

Op het geluk van Uw gezin en van Uw Huis.

En op de vriendschap tussen het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en het Koninkrijk der Nederlanden.