Korte verklaring van Koning Willem-Alexander na het gesprek met President Kaljulaid van Estland, Tallinn

De verklaring is uitgesproken in het Engels

Allereerst wil ik President Kaljulaid hartelijk danken voor de uitnodiging en voor haar warme woorden.

Ik heb ernaar uitgekeken om opnieuw naar Estland te komen, zestien jaar na het bezoek van mijn vrouw en mij in 2002. Een eeuw geleden proclameerden de Esten hun onafhankelijkheid. Ik ben dankbaar om juist nu hier te zijn. Mevrouw de President, Uw uitnodiging geeft mij de gelegenheid persoonlijk onze gelukwensen aan U over te brengen. Nederland voelt zich nauw verbonden met dit vrije, onafhankelijke en innovatieve land.

De geschiedenis van dit land is grimmig. Lange tijd was Estland in de greep van onderdrukking en geweld. Des te meer bewondering hebben wij voor de manier waarop de mensen in dit land de kracht hebben gevonden om hun vrijheid te heroveren en het land opnieuw tot bloei te brengen. In een aantal opzichten zet Estland zelfs de toon in Europa. Het is vaak gezegd, maar de digitale prestaties van Estland zijn ‘Just Estonishing’.

Wij zijn verheugd over de hechte samenwerking tussen onze landen in de Europese Unie en in de NAVO. Onze wereld is een onzekere wereld. Daarom moeten wij elkaar als gelijkgezinde landen vasthouden en steunen. Zo maken wij samen zichtbaar dat onze vrijheid voor ons een kernwaarde is en dat we deze nooit zullen opgeven.

Mijn bezoek is meer dan louter een uiting van solidariteit. Wij kunnen elkaar concreet verder helpen in welvaart en duurzaamheid als we onze sterke punten combineren. Ik noemde al de digitale samenleving, maar denk ook nadrukkelijk aan innovaties in de landbouw. Op deze gebieden zijn wij natuurlijke partners.

Tijdens dit bezoek wil ik onze vriendschap en onze samenwerking heel graag verder verdiepen!

Dank U wel.