Korte verklaring van Koning Willem-Alexander na het gesprek met President Grybauskaitė van Litouwen, Vilnius

De verklaring is uitgesproken in het Engels.

Allereerst wil ik President Grybauskaitė hartelijk danken voor haar uitnodiging en voor haar warme woorden. Een eeuw geleden herwon Litouwen zijn onafhankelijkheid. Ik ben dankbaar om persoonlijk uitdrukking te kunnen geven aan de Nederlandse gevoelens van saamhorigheid met het vrije, onafhankelijke Litouwen.

Die vrijheid en onafhankelijkheid zijn buitengewoon kostbaar en behoeven voortdurend verdediging. Wij realiseren ons heel goed hoe groot de offers zijn die mensen in dit land in het verleden voor de vrijheid hebben moeten brengen. 

Het geloof in de kernwaarden van de vrije samenleving verbindt ons ten diepste. Dit uit zich onder meer in onze hechte relatie binnen NAVO. Nederland is er trots op een concrete bijdrage te kunnen leveren aan vrede en veiligheid in deze regio. Later deze week zullen wij daar samen met de betrokken militairen bij stilstaan.

Ook als lid van de Europese Unie is Litouwen een partner die ons bijzonder dierbaar is. Het is opvallend hoeveel gelijkgezindheid er binnen de EU is tussen onze landen. Dat maakt het extra de moeite waard om de mogelijkheden tot verdieping van onze samenwerking te verkennen.

Die mogelijkheden zijn naar onze overtuiging nog lang niet uitgeput. Tijdens dit bezoek staat met name energie centraal. Voor U en voor ons is dat een essentieel thema.

Onze relatie is gebouwd op historisch bewustzijn, maar óók op ons geloof in een gezamenlijke toekomst. Die beide elementen geven dit bezoek in dit voor U zo betekenisvolle jaar een bijzondere dimensie.

Heel graag wil ik onze vriendschap en onze samenwerking met U verder verdiepen!

Dank U wel.