Toespraak van de Koning bij de lunch aangeboden door minister-president Malu Dreyer van Rijnland-Palts te Mainz

De toespraak is uitgesproken in het Duits.

Mevrouw de minister-president, Meneer Jensen, dames en heren,

Mijn vrouw en ik zijn dankbaar voor de gastvrije ontvangst hier in Mainz en voor de hartelijke woorden die U, Mevrouw Dreyer, zojuist heeft gesproken. Zoals U weet bezoeken wij ieder jaar een of meer Duitse Länder, en wij hebben ons bijzonder verheugd op deze kans om nader kennis te maken met het prachtige Rijnland-Palts.

Het is goed dat wij onze contacten intensiveren, want er zijn veel interessante verbindingen tussen Rijnland-Palts en Nederland. Mijn indruk is dat we ons gezamenlijke potentieel wel onderkennen, maar wellicht nog niet volledig benutten. Daarom ben ik blij dat ons bezoek tal van gelegenheden biedt aan vertegenwoordigers van Rijnland-Palts en Nederland om elkaar te ontmoeten. Deze lunch is daar één van.

Als ik spreek over verbindingen, denk ik in de eerste plaats aan de vloeibare blauwe band tussen ons die wij aan Moeder Natuur te danken hebben: de Rijn. Vanmiddag zullen we tijdens een vaartocht naar Boppard meer horen over het belang van het transport over water. We weten dat binnenvaartschepen een voorsprong hebben als je hun CO2-uitstoot vergelijkt met die van vrachtwagens. Maar om deze voorsprong te behouden, is een omschakeling nodig naar schonere motoren en brandstoffen. Dit is een van de zaken waaraan we samen werken.

Een tweede verbinding tussen ons is eveneens vloeibaar, zij het van een geheel andere orde: wijn. Nederland heeft groot respect voor de enorme wijnbouwkennis die hier al vele generaties is geworteld. Als ‘jong’ en opkomend wijnland heeft Nederland veel te danken aan de expertise en de innovatiekracht van Duitse wijnbouwers. We verheugen ons erop daar later vandaag meer over te horen.

Een derde verbindend element is de liefde voor cultureel en historisch erfgoed. Die liefde voert elk jaar vele Nederlanders naar deze streken. Er bestaat discussie over wat de oudste stad van Duitsland is, maar één ding staat vast: hij ligt in Rijnland-Palts. Worms kon helaas geen plaats krijgen in ons programma, maar Trier – Uw woonplaats, Mevrouw de minister-president - wel! Morgen zullen wij de Porta Nigra en de Dom bezoeken en daar kijken wij zeer naar uit.

Nog vele zaken die wij gemeenschappelijk hebben zou ik kunnen noemen. Graag licht ik er één uit, omdat Rijnland-Palts daarin zo’n bijzondere rol speelt. Hier – in het dorp Hamm – stond 200 jaar geleden immers de wieg van de wegbereider van de coöperatieve gedachte: Friedrich Wilhelm Raiffeisen. In een tijd dat de kloof tussen arm en rijk onoverbrugbaar leek, bood hij gewone mensen de hoop, de moed en de middelen om zich aan de armoede te ontworstelen. Niet door liefdadigheid, maar door hen in staat te stellen hun krachten te bundelen en zichzelf te helpen.

De erfenis van Raiffeisen is relevant en vruchtbaar tot op de dag van vandaag. Sterker nog: zij inspireert steeds meer mensen.

Zijn ideeën zijn zeer invloedrijk geweest, ook in ons land. Niet alleen in het bankwezen, maar ook in de landbouw en vele andere sectoren. Mijn vrouw – als pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling – ziet overal ter wereld hoe onder meer kredietunies mensen helpen een beter bestaan op te bouwen.

De erfenis van Raiffeisen is relevant en vruchtbaar tot op de dag van vandaag. Sterker nog: zij inspireert steeds meer mensen. Tal van nieuwe burgerinitiatieven zijn op zijn ideeën gestoeld, of het nu gaat om de energietransitie, de zorg voor ouderen of het in stand houden van voorzieningen in kleine dorpen.

Overigens, dat ook een andere vernieuwer die zich bezig hield met de kloof tussen arm en rijk 200 jaar geleden werd geboren in Rijnland-Palts, is een bijzonder toeval. Ik heb het natuurlijk over Karl Marx. Morgen bezoeken wij in Trier een tentoonstelling die aan hem is gewijd.

Mevrouw de minister-president, de veelzijdigheid van Rijnland-Palts is indrukwekkend. Deze deelstaat heeft Europa en zeer zeker ook Nederland veel te bieden. Nederland is er trots op ook voor U een gewaardeerde partner te zijn. Er is grote belangstelling om de banden nog nauwer aan te halen en ons bezoek onderstreept die wens. Dank U wel voor Uw betrokkenheid en Uw geloof in de meerwaarde van onze samenwerking.

Mag ik U vragen het glas te heffen.

Op Uw beider gezondheid, Mevrouw de minister-president en Meneer Jensen.

Op de samenwerking tussen Rijnland-Palts en het Koninkrijk der Nederlanden.