Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de lunch aangeboden door minister-president Tobias Hans van Saarland te Saarbrücken

De toespraak is uitgesproken in het Duits.

De Koning spreekt tijdens de lunch in Stadtschloss Saarbrücken.

Meneer de minister-president, dames en heren,

Dank U wel voor de gastvrije ontvangst hier in Saarbrücken en voor de hartelijke woorden die U zojuist heeft gesproken, Meneer de minister-president.

Ons bezoek volgt kort op een bijzonder feestelijke gebeurtenis in Uw persoonlijk leven. Mijn vrouw en ik wensen U en Uw vrouw van harte geluk met de geboorte van Uw zoon en dochter. Dit zijn voor U intensieve dagen. Des te dankbaarder zijn wij voor de gelegenheid die U ons biedt om vandaag en morgen nader kennis te maken met Saarland en de Saarlanders.

De relatie tussen Duitsland en Nederland is innig en de contacten zijn intensief. Wij beseffen heel goed dat Duitsland een zeer veelzijdig land is, met grote geografische verschillen en een fascinerende rijkdom aan culturele en economische tradities. Daarom hechten wij eraan alle deelstaten te bezoeken en beter te leren kennen.

Saarland is niet alleen een mooie deelstaat in het westen van Duitsland, maar ook een kruispunt in Europa. Uw geschiedenis is nauw verweven met die van de buurlanden, waaronder de Benelux. Meermalen bevond het Saargebied zich in de frontlinie van conflicten. Op vreedzame wijze is het gelukt om oplossingen te vinden die voor iedereen bevredigend zijn. Saarland symboliseert als het ware de noodzaak tot samenwerking in Europa.

Alleen op het sportieve vlak is er heel misschien reden tot een beetje heimwee naar vroeger, toen Saarland nog een andere positie had in het internationale veld. Het Nederlands elftal speelde halverwege de jaren vijftig tweemaal een oefen-interland tegen Saarland, waarvan één keer hier in Saarbrücken. Beide keren won Nederland met slechts één doelpunt verschil. Ik ben benieuwd hoe de krachtsverhoudingen anno 2018 zouden zijn…

Wat Saarland zo fascinerend maakt, is de bijzondere economische transformatie die dit gebied heeft doorgemaakt. Uw staalindustrie maakte eind 19de eeuw een enorme sprong in groei en ontwikkeling mogelijk. U behoorde tot de pioniers op het Europese continent. Morgen kunnen wij in Völklinger Hütte Uw industrieel erfgoed bewonderen.

Verreweg de meeste ovens zijn gedoofd en de mijnen zijn gesloten. Staal en steenkolen staan niet langer centraal. Maar Saarland vindt zichzelf opnieuw uit! Het zijn niet langer machtige machines die nieuwe groei genereren, maar digitale data.

Vom Rohstahl bis Roboter’. Dat is in vier woorden de economische geschiedenis van Saarland.

Het is inspirerend om kennis te nemen van de grote ambities die U op dit gebied heeft. Exponent daarvan is de vorming van een topinstituut voor artificial intelligence, hier in Saarbrücken. Ook in Nederland zijn bedrijven en wetenschappers intensief bezig om de mogelijkheden van de digitale economie te verkennen en te benutten. Een aantal van hen maakt deel uit van de economische missie parallel aan ons bezoek. Ik heb er vertrouwen in dat Saarland en Nederland op dit gebied veel voor elkaar kunnen betekenen.

De digitale economie heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen. Het werk verandert. Het onderwijs verandert. De zorg verandert. Het hele sociale leven verandert. Het is essentieel dat we alle implicaties bestuderen en onze bevindingen met elkaar delen. Morgen zal het onder meer gaan over de vraag hoe ICT ons kan helpen om langer gezond en zelfstandig te blijven. En vanavond zullen de maatschappelijke gevolgen van digitalisering centraal staan, tijdens het diner in Schloss Saareck. Wij verheugen ons daarop.

Saarland is bescheiden in omvang, maar indrukwekkend in zijn ondernemersgeest en vooruitgangsgeloof. Deze eigenschappen stellen U steeds weer in staat om moeilijkheden te overwinnen en geven U de kracht om bergen te verzetten. Nederland heeft daar bewondering voor en versterkt heel graag de onderlinge relaties.

Mag ik U vragen het glas te heffen.

Op Uw beider gezondheid en geluk, Meneer de minister-president.

Op de samenwerking tussen Saarland en het Koninkrijk der Nederlanden.