Kort dankwoord van Koning Willem-Alexander bij het ontbijt aangeboden door Lord Mayor, Mansion House, Londen

Het dankwoord is uitgesproken in het Engels

Koninklijke Hoogheden, Lord Mayor, Lady Mayoress, dames en heren,

Allereerst wil ik U, Lord Mayor, danken voor Uw gastvrijheid op dit voor sommigen wellicht vroege uur. Het is traditie dat U Uw buitenlandse gasten ’s avonds ontvangt, maar dat bleek binnen het drukke programma van dit Staatsbezoek niet mogelijk. Des te groter is onze dankbaarheid dat U ons nu de gelegenheid geeft U en Uw vrouw te ontmoeten, te midden van dit uitgelezen gezelschap.

Welk tijdstip het ook is: de City of London is ‘wide-awake’. Daarvan bent U allen het levende bewijs.

Wij voelen ons hier in Mansion House zeer thuis. Dat is mede te danken aan het grote aantal Hollandse meesters dat de wanden siert. U heeft ons er enkele laten zien. De taal van de schone kunsten verbindt ons! Sketch… easel… landscape… het zijn woorden van Nederlandse origine. De Engelse taal heeft een grote invloed op het Nederlands, maar we zijn er trots op dat onze taal ook zijn sporen bij U heeft achtergelaten!

Overigens: hetzelfde geldt voor de zeevaart. Woorden als deck, keel, yacht, sloop en skipper vinden hun oorsprong in het Nederlands. Een teken van onze hechte banden als zeevarende buren.

De affiniteit tussen de City of London en het Koninkrijk der Nederlanden is groot. Wij kijken met ontzag naar Uw innovatiekracht en Uw positie als spil in het wereldwijde financieel-economische web.

Openheid en ondernemingszin verbinden ons al vele eeuwen.

Nederlandse investeerders hielpen destijds bij de financiering van de Bank of England. En Nederlandse wetenschappers behoorden tot de vroegste fellows van de Royal Society.

Zo dadelijk zullen wij elders in Mansion House zien hoe de Brits-Nederlandse samenwerking in onze tijd gestalte krijgt, onder andere in technologie en de analyse van digitale data. Wij hebben elkaar zoveel te bieden! Laten wij elkaar daarom blijven opzoeken en laten wij onze krachten als Noordzeeburen blijven bundelen!

Dank U wel!