Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van de President van de Republiek Singapore, Halima Yacob, Amsterdam

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Beeld: ©ANP / Patrick van Katwijk
De Koning houdt een toespraak bij het staatsbanket.

Mevrouw de President, Mr Mohamed,

Hartelijk welkom in Amsterdam. Mijn vrouw en ik hebben uitgekeken naar Uw komst. De Republiek Singapore en het Koninkrijk der Nederlanden bewijzen samen dat landen niet dicht bij elkaar hoeven  te liggen om elkaar na te staan.

Uw eerste Staatsbezoek buiten de eigen regio brengt U aan een land op een ander continent, meer dan 10.000 kilometer verwijderd van Uw eigen grens. Uw komst beschouwen wij als een eer. Nederland koestert de speciale band met Singapore, een land dat niet bang is de toekomst te omarmen. In veel opzichten is Uw jonge land een voorbeeld: een pionier die anderen de weg wijst.

Een hoge levensstandaard, excellent onderwijs, een toonaangevende infrastructuur, technologisch vernuft; ze komen allemaal samen binnen Uw grenzen. Singapore bewijst dat ook kleine landen over een uitzonderlijke kracht en een wereldwijde uitstraling kunnen beschikken.

Het geeft ons een trots gevoel dat een landgenoot – Albert Winsemius – als speciaal adviseur van minister-president Lee Kuan Yew de mogelijkheid kreeg een bijdrage te leveren aan de opkomst en de bloei van Singapore. Vanaf zijn allereerste kennismaking met het land, begin jaren zestig, was hij onder de indruk van de inventiviteit en de werkdrift van de Singaporezen. Hij zag op straat hoe mensen van drie kapotte fietsen twee gloednieuwe exemplaren maakten. Hij zag ook de prudentie, de internationale oriëntatie en de weloverwogen keuzes van de bestuurders. In de woorden van Winsemius: “What happened in Singapore was not a miracle. It was policy!”.

De fascinatie van Albert Winsemius voor Singapore wordt tot op de dag van vandaag door vele landgenoten gedeeld. Circa tienduizend Nederlanders wonen in Singapore. Meer dan zestienhonderd Nederlandse bedrijven zijn er gevestigd, van wereldspelers tot kleine startups. De grootste Nederlandse basisschool buiten onze grenzen bevindt zich in Singapore. En de Hollandse Club – waar overigens alle nationaliteiten welkom zijn – is 110 jaar jong!

Mevrouw de President, de verscheidenheid binnen Uw samenleving is groot. Mensen met heel verschillende achtergronden en levensovertuigingen leven dicht bij elkaar. Opvallend is dat verschillen niet op de spits worden gedreven en dat steeds gezocht wordt naar verbindingen op basis van onderling respect.

Samen met Uw sterke economische positie is dit een basis waarop komende generaties kunnen voortbouwen.

Er is maar één ding moeilijker dan succesvol worden, en dat is succesvol blijven. Het is tekenend voor Uw land dat U steeds enkele stappen vooruit denkt. Wij beschouwen het als eervol dat U in dat kader bij ons inspiratie komt opdoen. Omgekeerd biedt Uw bezoek - en dat van de delegatie die met U meereist - inspiratie voor ons. Er is zoveel dat wij van U kunnen leren, met name op het gebied van technologische innovatie.

Tijdens Uw verblijf in ons land bezoekt U een aantal Nederlandse hotspots van kennis en creativiteit. Nederlandse ondernemers, wetenschappers, studenten, ontwerpers en praktijkdeskundigen presenteren zich daar aan U. U kunt er nader kennis maken met de Nederlandse manier van werken. Een beetje ongepolijst, een beetje vrijgevochten misschien. Nederlanders zijn niet bang om te experimenteren en om buiten de gebaande paden te zoeken naar oplossingen. Kenmerkend is de vrijheid die mensen voelen om zelf met ideeën te komen en initiatieven te nemen. De inbreng van al die mensen hebben wij hard nodig om antwoorden te vinden op de grote vraagstukken van onze tijd.

Een groot aantal van die vraagstukken komt ter sprake tijdens Uw Staatsbezoek: een betrouwbare en duurzame voedselvoorziening, weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering, gezond ouder worden, cybersecurity, de kringloopeconomie, etcetera. Het zijn onderwerpen die onze beide landen sterk bezighouden. Ik ben ervan overtuigd dat wij elkaar daarbij veel te bieden hebben.

Mevrouw de President, U bent opgegroeid in een land dat in slechts enkele decennia een ontwikkeling doormaakte die in de geschiedenis van de mensheid zelden is gezien. Van klein, kwetsbaar land, tot zelfbewuste hub van wereldformaat. U zet zich er met hart en ziel voor in dat Singapore die positie kan behouden.

Wij geloven daarin! In het verleden zijn wij bondgenoten geweest, en dat zullen wij ook in de toekomst zijn. Laten wij samen blijven bewijzen dat landen met een bescheiden omvang tot grootse dingen in staat zijn als zij hun krachten bundelen!

Mag ik U vragen het glas met mij te heffen,

Op Uw beider gezondheid, Mevrouw de President en Meneer Mohamed.

Op de vriendschap tussen de Republiek Singapore en het Koninkrijk der Nederlanden.