Toespraak van Koning Willem-Alexander, Nieuwjaarsontvangst Nederlandse gasten, Koninklijk Paleis Amsterdam

Dames en heren,

Hartelijk welkom in het Koninklijk Paleis Amsterdam! Het is een goede traditie om het nieuwe jaar samen in te luiden.

Ieder van U koestert voornemens, plannen en idealen voor Uzelf, Uw organisatie en voor ons land. Met betrekking tot die idealen heeft U eigenlijk maar één echte zekerheid. En dat is dat U anderen nodig heeft om ze te kunnen realiseren.
De kans dat U hier in de Burgerzaal ten minste een aantal van die anderen treft, is groot. Ik hoop dat U die prachtige gelegenheid ook zult benutten.

We leven in een tijd die tegenstrijdige gevoelens kan oproepen. Er is heel veel om dankbaar voor te zijn. Nederland is in tal van opzichten sterk en succesvol. We kunnen tegen een stootje. Nederlanders vormen een gelukkig volk. De meeste mensen realiseren zich maar al te goed dat het een ongekend voorrecht is om in dit land geboren te zijn en om anno 2019 hier te kunnen leven, wonen en werken.

Zelfvertrouwen is dus zeker op zijn plaats.

Maar er is ook een keerzijde.

Voor vrijwel alles wat ons dierbaar is, zijn we verbonden met andere landen, dichtbij en ver weg. Die oriëntatie op de buitenwereld is nodig en heeft veel goeds gebracht. Maar ze kan mensen ook onzeker en ongerust maken in tijden van internationale spanningen en toenemende onvoorspelbaarheid, politiek en economisch.

Ik hoef alleen de Brexit maar te noemen en de schaalvergroting over grenzen heen die voor mensen vaak ondoorzichtig is.

Ieder mens wil dat zijn of haar leefwereld herkenbaar blijft. Iedereen heeft behoefte aan een zekere bescherming. Iedereen wil zich vertrouwd voelen en een eerlijke kans hebben op een fatsoenlijk leven, niet alleen nu maar ook later.

Hoe kwetsbaarder mensen zich voelen, hoe groter de behoefte aan houvast en toekomstperspectief.

Ieder van U heeft vanuit een eigen verantwoordelijkheid met dit vraagstuk te maken. Ieder van U heeft puzzelstukjes in handen die kunnen bijdragen aan oplossingen. Hoe meer stukjes in elkaar passen, hoe overtuigender het panorama dat zich voor iedereen ontvouwt.

Wij zijn een gemeenschap van ruim 17 miljoen mensen die een geschiedenis van vooruitgang met elkaar delen en in die geschiedenis een eigen rol te spelen hebben. Belangrijke mijlpalen herinneren ons daaraan.  

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het algemeen actief kiesrecht – voor mannen èn vrouwen – van kracht werd.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de taaie strijd om de Bevrijding van ons land begon.  

Het is aan ons om de waarden die toen zijn bevochten – gelijkheid, recht, vrijheid – te bewaren en te versterken zoveel als in ons vermogen ligt. In het binnen- èn in het buitenland, zoals het afgelopen jaar nog met zoveel inzet is gedaan tijdens het Nederlandse Lidmaatschap van de Veiligheidsraad.

2019 zal opnieuw een sterk beroep doen op ons vermogen tot samenwerken. Alleen samen kunnen we van dit jaar iets moois maken en méér tot stand brengen.

Als inspiratie hebben we vanmiddag - net als in voorgaande jaren - een groep speciale gasten in ons midden.

Dit jaar begroeten wij ruim veertig vertegenwoordigers van de Nederlandse maakindustrie. Kleine en grote bedrijven die uitmunten in vakmanschap, innovatiekracht en samenwerking.

Het zijn ondernemingen die de sterke industriële basis van onze economie onderstrepen.

We hebben een klokkengieterij uit Asten – begonnen in 1872 en nu de grootste klokkengieter ter wereld. Ik noem de naam niet omdat U die vast al kent… Maar ik zeg er wèl bij dat ze met trots het predicaat Koninklijk dragen! 

We hebben een bedrijf dat tachtig jaar geleden begon met de productie van schakelkasten en dat nu geavanceerde laadpalen voor elektrische auto’s maakt.

We hebben een jong bedrijf dat een intelligente emmer ontwikkelde waarmee je bomen kunt laten groeien in de woestijn.

We hebben een specialist op het gebied van industriële robots.

En nog veel meer.

Hier in de galerijen van het Paleis kunt U een aantal concrete voorbeelden zien van wat deze bedrijven in hun mars hebben.

Ik wens deze bijzondere gasten – en al hun medewerkers, toeleveranciers, klanten en kennispartners - heel veel succes in dit nieuwe jaar. Maak er samen het beste van!

Die goede wensen breid ik graag uit tot U allemaal.

Plezier en succes in Uw werk. Voorspoed en geluk thuis!

Graag wil ik het glas met U heffen.

Dat het een jaar mag zijn waarin idealen waargemaakt worden.

Op 2019!