Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het galadiner voor het Corps Diplomatique, Koninklijk Paleis Amsterdam

De toespraak is uitgesproken in het Engels

Excellenties, dames en heren,

Hartelijk welkom in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Mijn vrouw en ik zijn verheugd dat U vanavond onze gast bent.

Dit jaarlijkse galadiner met U als leden van het Corps Diplomatique is voor ons een dierbare traditie. Het is een van de manieren waarop wij onze waardering willen tonen voor Uw werk en Uw betrokkenheid. Ons land gaat U ter harte. Dat bleek bijvoorbeeld uit de vele uitingen van meeleven en solidariteit na de aanslag in Utrecht, vorige maand.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft altijd groot belang gehecht aan internationale samenwerking. Naar onze overtuiging biedt die de beste, en misschien wel de enige, waarborg voor een goed leven voor mensen hier en overal ter wereld. Daarom is ons Koninkrijk een actieve deelnemer in tal van internationale organisaties en daarom doen wij – samen met U – ons best om de internationale rechtsorde sterker te maken.

Denken en handelen in het collectieve belang is niet eenvoudig. De angst om controle en invloed te verliezen kan het zoeken naar gezamenlijke oplossingen in de weg staan. In een wereld die steeds onoverzichtelijker wordt lijkt het soms maar het veiligst om vast te houden aan de eigen positie. Maar veel verder brengt ons dit niet.

Er is moed voor nodig om te erkennen dat je zelf niet over alle antwoorden en oplossingen beschikt. Het is een teken van kracht om samenwerking te zoeken en medeverantwoordelijkheid te willen nemen voor het grotere geheel. Wij verwelkomen iedereen die zich hiervoor samen met ons wil inzetten! Deze tijd vraagt om mensen die blijven zoeken naar verbindingen. Nieuwsgierige mensen die zich in anderen kunnen verplaatsen en over hun eigen schaduw kunnen heenstappen. Zij zijn het die de zaden planten waarvan latere generaties in alle landen de vruchten plukken.

Wie zich rekenschap geeft van de geschiedenis, beseft dit eens te meer. In oktober volgend jaar vieren wij dat 75 jaar geleden de Verenigde Naties in werking traden. Wij mogen als internationale gemeenschap trots zijn op de prestaties waarvan de VN de drijvende kracht waren. Dat hebben wij vorig jaar tijdens ons Lidmaatschap van de Veiligheidsraad ook uitgestraald. Bij de bestrijding van armoede, het creëren van gelijke kansen voor vrouwen, het bevorderen van gezondheid en van internationaal recht – om maar enkele grote belangen te noemen – zijn indrukwekkende stappen vooruit gezet. Aandacht hiervoor blijft nodig, evenals voor de nieuwe opgaven waarvoor wij ons samen sterk maken, zoals het tegengaan van klimaatverandering!

Bij het vormgeven van de wereld die wij aan onze kinderen willen nalaten, is creativiteit onmisbaar. Als inspiratie hebben wij vanavond zestig mensen in ons midden die deze creativiteit belichamen. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse kunst en cultuur in alle verscheidenheid.

Schrijvers, musici en theatermakers.

Beeldend kunstenaars, ontwerpers en architecten.

Directeuren van musea en festivals.

Hoeders van ons gedeelde culturele erfgoed.

Zij zijn onze ‘culturele ambassadeurs’. Ik hoop dat U de gelegenheid aangrijpt om hen te leren kennen of om de contacten te verdiepen.

Het is passend dat we de kunsten tijdens dit galadiner een bijzondere plek geven in dit Rembrandtjaar! Van alle Nederlandse kunstenaars is hij misschien wel de grootste. Na 350 jaar heeft zijn werk nog niets aan magie verloren.

Rembrandt portretteerde zichzelf met hoofddeksels uit alle windstreken. Met donkere hoed, met statige tulband, met oosterse bontmuts en met zwierige baret.

Voor zover wij weten reisde Rembrandt zelf nooit naar het buitenland. Maar hij was sterk gefascineerd door mensen uit andere culturen. Velen kwam hij op straat tegen in het kosmopolitische Amsterdam van de 17de eeuw. Anderen kende hij alleen via boeken of prenten. Al deze mensen prikkelden zijn verbeelding en vormden de inspiratie voor zijn meesterwerken. Hun portretten sieren de wanden van culturele schatkamers in Nederland en overal ter wereld.

Schoonheid verbindt ons allemaal, wat onze culturele achtergrond ook is. Dit is wat kunst kan doen!

Dames en heren, ik hoop dat deze avond U allen plezierige ontmoetingen en nieuwe inspiratie zal brengen!

Mag ik U vragen het glas met mij te heffen.

Op de ontmoeting tussen culturen.

Op vriendschap en samenwerking!