Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek aan India

Deze toespraak is uitgesproken in het Engels.

Meneer de President, excellenties, dames en heren,

Namasté.

Eternal friendship, as long as the sun and moon are in the sky’. In het allereerste verdrag tussen onze landen, meer dan vier eeuwen geleden, wensten onze voorvaderen elkaar dit toe. Het is voor mijn vrouw en mij een grote vreugde om vandaag te ervaren dat die vriendschap leeft als nooit tevoren. Meneer de President, dank U wel voor Uw hartelijke woorden en Uw gastvrijheid!

De liefde voor India heb ik van jongs af aan meegekregen van mijn vader en moeder, die voor dit land een warme plek in hun hart hadden. Die fascinatie is meer dan begrijpelijk! India is overweldigend: een sterrenstelsel aan volken, culturen, talen en levensbeschouwingen.

Wij kijken met ontzag naar de rijkdom van Uw geschiedenis, vanaf de Indusbeschaving tot nu toe. India gaat ons bevattingsvermogen te boven. Wie erin wil doordringen, moet vooropgezette ideeën thuislaten en zich durven openstellen voor nieuwe ervaringen. En zo zijn wij hier, met een open hart en een open geest.

Hoe bijzonder India ook voor ons is, het voelt óók vertrouwd. Wij zijn hier in een democratisch land, de grootste democratie ter wereld. Het is indrukwekkend hoe U erin geslaagd bent een democratische rechtsstaat op te bouwen die meer dan 1,3 miljard mensen omvat.

India bewijst dat democratie en vrijheid sterker en bestendiger zijn dan dwang. Wat U samen in iets meer dan zeventig jaar heeft opgebouwd, is uitermate kostbaar, een prestatie op een schaal zoals de mensheid nog nooit heeft gezien.

Wij wensen India toe dat het ook voor komende generaties een land zal zijn waarin plaats is voor alle Indiërs, ongeacht hun geloof, afkomst of sociale positie. Een land waarin iedereen zijn stem kan laten horen, van de toppen van de Himalaya tot aan de kustvlaktes van Kerala.

Als 1,3 miljard mensen op voet van gelijkheid kunnen meedoen en hun talenten in vrijheid kunnen ontplooien, is India onverslaanbaar. ‘No culture can live if it attempts to be exclusive’. Dat leerde ons Gandhi, de Mahatma, wiens 150ste geboortejaar we dit jaar vieren. Het omgekeerde is ook waar: een inclusieve samenleving is een levenskrachtige samenleving!

De afgelopen decennia hebben ons geleerd waartoe dit grote land in staat is. Miljoenen mensen hebben zich met vindingrijkheid en hard werken aan de armoede kunnen ontworstelen. India verovert de wereld met optimisme en talent! Uw land heeft een naam opgebouwd als wegbereider in ICT en als kraamkamer voor innovaties met een hoog maatschappelijk rendement tegen lage kosten.

Indiase ondernemers, professionals, wetenschappers en studenten manifesteren zich over de hele wereld, óók in Nederland. Ze vallen op door hun gedrevenheid en hun deskundigheid en zijn in ons land meer dan welkom.

All of us live on each other’s doorstep.’ Dat zei minister-president Nehru tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Nederland, in 1957, tien jaar voordat ik werd geboren. Sindsdien is zijn stelling steeds meer realiteit geworden.

In onze wereld van vandaag, zijn wij meer dan ooit van elkaar afhankelijk. Onze veiligheid, onze gezondheid, onze welvaart, onze natuurlijke rijkdommen, de toekomst van onze kinderen: wij zijn op elkaar aangewezen om ze te beschermen.

Ons Koninkrijk is bijzonder blij dat India samen met de Europese Unie op de bres staat voor een wereldorde op basis van brede samenwerking en internationaal recht. Het multilaterale systeem dat zo essentieel is voor ons allen kán niet zonder Uw actieve steun! Als grootste democratie ter wereld heeft U een bijzondere rol te spelen en legt U groot gewicht in de schaal. De wereld kijkt naar U met hoop en verwachting! Die verwachting dat India bijdraagt aan vrede en stabiliteit, strekt zich uit over Uw relatie met alle landen, ver weg en dichtbij.  

Wij verwelkomen Uw steun aan de Verenigde Naties en Uw inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zonder U blijven deze mondiale ambities buiten bereik. India en Europa delen een gevoel van urgentie en werken gelijk op. Ik denk aan onze gezamenlijke inzet om de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen en ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Nederland hecht grote waarde aan de samenwerking met U binnen de International Solar Alliance en de Global Commission on Adaptation.

Meneer de President, wat mij opvalt in de relatie tussen onze landen, is dat wij steeds weer het beste in elkaar naar boven halen. Niet alleen in wetenschap en innovatie en in onze samenwerking op wereldschaal, maar ook in de sport. U weet misschien dat het op Nederlandse bodem was dat India zijn allereerste Olympische titel behaalde. Dat was in 1928, in Amsterdam. De sport was, hoe kan het ook anders… hockey.

De zilveren medaille ging overigens naar het Nederlandse team… In de afgelopen negentig jaar zijn onze nationale teams behoorlijk aan elkaar gewaagd geweest en ik hoop dat dit nog héél lang zo zal blijven.

Meneer de President, mijn vrouw en ik kijken uit naar de komende dagen waarin we de kracht en de pracht van dit geweldige land nog beter zullen leren kennen. Vijf dagen zijn te kort: India fascineert een leven lang. Weet dat wij ons altijd met Uw land verbonden blijven voelen en de bijzondere band koesteren!

Bahut bahut dhanyavaad! (heel veel dank!)