Staatsbezoek India - programma

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Ram Nath Kovind een staatsbezoek aan de Republiek India. Het bezoek vindt plaats van 14 tot en met 18 oktober. Het Koninklijk Paar bezoekt de steden New Delhi, Mumbai en de staat Kerala. 

Het staatsbezoek is een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen. De samenwerking tussen India en Nederland en de Europese Unie is van strategisch belang, ook vanwege de opkomst van India als Aziatische grootmacht en India’s rol in de regio. Tijdens het staatsbezoek is er onder meer aandacht voor watertechnologie en maritieme ontwikkelingen, gezondheid, duurzame landbouw, sociale initiatieven en cultureel erfgoed. De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Blok van Buitenlandse Zaken. 

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat leiden gelijktijdig een brede handelsmissie naar India om het potentieel voor economische samenwerking te benutten.

Maandag 14 oktober – New Delhi

Het staatsbezoek begint in New Delhi, waar president Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind het Koninklijk Paar ontvangen in het presidentieel paleis (Rashtrapati Bhavan). Na de welkomstceremonie worden bloemen gestrooid bij het Raj Ghat-monument, de gedenkplek die is opgedragen aan Mahatma Gandhi.

Vervolgens heeft het Koninklijk Paar een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van India. Aansluitend vindt een gesprek plaats met minister-president Narendra Modi.

In de middag wordt een bezoek gebracht aan de Barapullah Drain. Dit bezoek staat in het teken van de Nederlands-Indiase samenwerking op het vlak van watertechnologie en waterzuivering. Nederlandse en Indiase young professionals geven hier uitleg over hoe  de grootstedelijke waterproblematiek in India kan worden aangepakt. 

Na het bezoek vindt een audiëntie plaats met vice-president Venkaiah Naidu. De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket in het presidentieel paleis, waar president Kovind en Koning Willem-Alexander een toespraak houden.

Bekijk de foto's van de eerste dag.

Dinsdag 15 oktober – New Delhi

Dinsdag bezoekt het Koninklijk Paar de 25ste editie van de India Tech Summit. Nederland is dit jaar partner van deze technologie- en innovatiebeurs waaraan zo’n 150 Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden deelnemen die met India samenwerken op het gebied van water, voedsel en gezondheid. 

Tijdens deze summit houden minister-president Modi en Koning Willem-Alexander een toespraak. Na de opening volgt een rondleiding in de Experience Zone waar demonstraties worden gegeven. Het Koninklijk Paar gaat hierbij in gesprek met ondernemers.

In de middag wordt een bezoek gebracht aan een publieke school waar aandacht is voor het project ‘Go-Girls-Go’. Dit project richt zich op het ondersteunen van meisjes bij het afronden van hun middelbare school en instroom in het beroepsonderwijs. Het project, waar ook jongens bij worden betrokken, draagt bij aan het bestrijden van geweld tegen meisjes en vrouwen, en de zelfredzaamheid van vrouwen in de maatschappij. Daarnaast is er tijdens het bezoek aan de school aandacht voor de waarde die Indiase scholieren hechten aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Aansluitend spreekt het Koninklijk Paar in het Mausoleum van Safdarjung met ongeveer vijftig Indiase alumni die na het afronden van een studie in Nederland naar India zijn teruggekeerd.

Bekijk de foto's van de tweede dag.

Woensdag 16 oktober - Mumbai

De derde dag van het staatsbezoek is in Mumbai. Het Koninklijk Paar brengt hier een bezoek aan Tiny Miracles. Deze organisatie richt zich op het creëren van duurzame werkgelegenheid en het verlenen van sociale dienstverlening aan de medewerkers, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Tiny Miracles heeft als doel om gemeenschappen in arme buurten van Mumbai te helpen uit de armoede te komen en zelfvoorzienend te worden.

In de middag bezoekt het Koninklijk Paar het NFIA High-Level Discussion, waar toonaangevende Indiase bedrijven en investeerders spreken over hun huidige en toekomstige investeringen in Nederland. 

Vervolgens bezoeken zij het Indo-Dutch Port Forum. Dit forum staat in het teken van de samenwerking tussen Nederlandse en Indiase havens, (haven)bedrijven en havenontwikkeling. 

Aansluitend is het Koninklijk Paar bij de opening van de tentoonstelling ‘Indo-Nederlandse interacties in de tijd van Rembrandt’ in het Chhatrapati Shivaji Museum. De tentoonstelling bestaat onder andere uit een aantal miniaturen en gravures van Rembrandt, uitgeleend door het Rijksmuseum, aangevuld met kunstwerken van het Chhatrapati Shivaji Museum.

’s Avonds vindt de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap plaats. De dag wordt afgesloten met een kort bezoek aan de Gateway of India, die speciaal voor deze gelegenheid wordt uitgelicht met een Nederlands tafereel.

Bekijk de foto's van de derde dag.

Donderdag 17 oktober – de staat Kerala

Na een ontmoeting met de gouverneur van Maharashtra in de ochtend in Mumbai, vervolgen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het staatsbezoek in de staat Kerala. Zij bezoeken daar in de middag Mattancherry Palace, ook wel het Dutch Palace genoemd, in de stad Kochi. Tijdens het bezoek wordt de relatie tussen Kerala en Nederland in het verleden, heden en de toekomst belicht door erfgoedspecialisten uit India en Nederland. Aansluitend krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding door het museum en wonen zij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst bij tussen het Nationaal Archief Nederland en dat van Kerala.

Na het bezoek aan het Mattancherry Palace wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf Nedspice dat gericht is op duurzame landbouw. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wonen hier een rondetafelgesprek bij van Nederlandse en Indiase bedrijven, kennisinstellingen en overheid over het bereiken van de SDG’s van de Verenigde Naties,  zoals ‘Zero Hunger’, ‘Good Health & Well-being’ en ‘Clean Water & Sanitation’.

De dag wordt afgesloten met een diner met de autoriteiten van de staat Kerala.

Bekijk de foto's van de vierde dag.

Vrijdag 18 oktober – de staat Kerala

Op de laatste dag van het staatsbezoek maakt het Koninklijk Paar een rondvaart op de zogenoemde ‘backwaters’ rond Alleppey. In 2018 is het gebied, dat veelal een meter onder zeeniveau ligt, getroffen door grote overstromingen met veel menselijk leed tot gevolg. Tijdens de rondvaart wordt uitleg gegeven over de maatregelen die worden voorgesteld om overstromingen in de toekomst te voorkomen en hoe Nederlandse kennis daarbij kan helpen. Ook wordt er gesproken over landbouwontwikkeling in het gebied. 

Bekijk de foto's van de vijfde dag.

RVD, nr. 224