Dinsdag 15 oktober 2019, New Delhi

Op de tweede dag van het staatsbezoek bezocht het Koninklijk Paar de 25ste editie van de India Tech Summit.

India Tech Summit

Nederland was dit jaar partner van deze technologie- en innovatiebeurs waaraan zo’n 150 Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden deelnamen. Zij werken met India samen op het gebied van water, voedsel en gezondheid. 

  • Beeld: ©RVD

    Op de India Tech Summit krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding in de Experience Zone, waar technische ontwikkelingen en innovaties worden getoond.

Tijdens deze summit hield Koning Willem-Alexander een toespraak. Na de opening volgde een rondleiding in de Experience Zone waar demonstraties werden gegeven. Het Koninklijk Paar sprak hierbij met ondernemers.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Koning Willem-Alexander houdt een toespraak tijdens de India Tech Summit.

‘Go-Girls-Go’

In de middag werd een bezoek gebracht aan een publieke school waar aandacht is voor het project ‘Go-Girls-Go’. Dit project richt zich op het ondersteunen van meisjes bij het afronden van hun middelbare school en instroom in het beroepsonderwijs. Het project, waar ook jongens bij worden betrokken, draagt bij aan het bestrijden van geweld tegen meisjes en vrouwen, en de zelfredzaamheid van vrouwen in de maatschappij.

  • Beeld: ©RVD

    Bezoek aan het ‘Go-Girls-Go’-project.

Daarnaast was er tijdens het bezoek aan de school aandacht voor de waarde die Indiase scholieren hechten aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Mausoleum van Safdarjung 

  • Beeld: ©Patrick van Katwijk

    Het Koninklijk Paar poseert bij het historische Mausoleum van Safdarjung.