Videoboodschap van Koning Willem-Alexander tijdens online Ambassadeursconferentie


Bekijk hier de videoboodschap van Koning Willem-Alexander tijdens de online Ambassadeursconferentie.
 

Een klein jaar geleden, op 26 maart, was ik op bezoek bij het BZ Contactcenter. Ik sprak toen ook – per videoverbinding – met enkelen van U.

Ik herinner me nog goed de gedrevenheid van iedereen die bezig was om gestrande Nederlanders in het buitenland te helpen bij hun terugreis.

We stonden toen nog aan het begin.

De impact van deze mondiale coronacrisis konden we nog niet overzien.

En dat kunnen we nog steeds niet.

Ondanks de snelle ontwikkeling van vaccins, leven we nog steeds in een wereld vol onzekerheden.

U bent al die tijd op de posten onvermoeibaar doorgegaan de belangen van ons Koninkrijk te dienen, onder heel moeilijke omstandigheden. En dat geldt ook voor de mensen om U heen.

Ik weet wat U doormaakt.

Misschien zijn Uw partner en kinderen uit voorzorg naar Nederland teruggereisd.

Het dóet wat met je als je niet bij elkaar kunt zijn.

In veel landen is de situatie nijpend, de gezondheidszorg beperkt en zijn de regels heel strikt. Dat vereist het uiterste van U. Nauwelijks bewegingsruimte, terwijl het werk moet doorgaan. Ook bij haperende internetverbindingen.

Ik heb grote waardering voor alles wat U het afgelopen krankzinnige jaar tot stand heeft gebracht, in samenwerking met anderen.

50.000 Nederlanders gerepatrieerd. Dat was zonder Uw inzet onmogelijk geweest.

4.200 landgenoten in nood geholpen.

Mede dankzij U kwamen snel adequate reisadviezen tot stand. De behoefte daaraan was overweldigend, met 90 miljoen bezoeken aan de reisadviespagina.

En dan heeft U ook nog een heel nieuwe manier van werken opgezet, met digitale handelsmissies en evenementen.

Bij dat alles heeft U ons voortdurend gevoed met waardevolle informatie over de situatie in het land waar U actief bent. En dat is cruciaal, want juist in deze crisistijd moeten wij onze ogen en oren wijd open houden voor wat er elders in de wereld gebeurt.

In Afrika en het Midden-Oosten, waar de coronacrisis vaak over andere crises heen schuift en waar mensen heel zwaar geraakt worden. Problemen als armoede, honger en onveiligheid zijn daar nog verscherpt.

Ik denk ook aan Latijns-Amerika, waar grote zorgen bestaan over de toekomst.

En natuurlijk aan de landen in Europa, waarmee we zo nauw verbonden zijn.

Op al die plekken houdt U de naam van ons land als een constructieve, betrouwbare partner hoog. Dwars door deze crisis heen. En dat is heel erg nodig. Wat met hard werken is opgebouwd, mag niet verloren gaan!

Wij kunnen niet zonder U. Maar U heeft ook elkaar nodig!

Enkelen van U zijn vorig jaar getroffen door groot persoonlijk verdriet, door het verlies van een dierbare of een nabije collega.

Het is goed om te zien dat U elkaar als BZ-gemeenschap altijd tot steun bent.

Mijn vrouw en ik kijken er zeer naar uit U weer te ontmoeten. We hopen van ganser harte dat fysieke ontmoetingen en bezoeken weer snel mogelijk zullen zijn. Het is nu elf maanden geleden dat we ons laatste Staatsbezoek konden brengen, aan Indonesië. Laten we erop vertrouwen dat het later dit jaar weer veilig kan. Er komen weer betere tijden!

U wil ik hartelijk danken voor Uw betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Ik hoop dat U mijn dank ook wilt overbrengen aan Uw collega’s achter de schermen, die zulk fantastisch werk hebben gedaan.

Een goede conferentie toegewenst. En heel graag tot ziens!

Koning Willem-Alexander
©RVD
Videoboodschap van Koning Willem-Alexander tijdens de online Ambassadeursconferentie.