Kort statement van Koning Willem-Alexander samen met President Zuzana Čaputová tijdens het staatsbezoek aan Slowakije

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Mevrouw de president, dames en heren,

Het is een groot plezier een staatsbezoek te brengen aan de Slowaakse Republiek. U viert dit jaar uw dertigjarig bestaan. Mijn vrouw en ik wensen u daarmee van harte geluk. Het is indrukwekkend hoe Slowakije zich heeft ontwikkeld tot een zelfbewust land met een eigen stem in Europa. Terecht zijn de Slowaken trots op hun mooie land, dat zoveel te bieden heeft.

In de afgelopen dertig jaar zijn Slowakije en Nederland steeds meer naar elkaar toegegroeid. Ons bezoek is een onderstreping van de vriendschap die is ontstaan. Die vriendschap is gebaseerd op onderling vertrouwen en op de overtuiging dat we samen sterker staan.

Juist in deze tijd is het belangrijk elkaar vast te houden. Nu de internationale situatie zo gespannen is, moeten we als vrije, democratische landen laten zien dat wij niet wijken voor geweld en intimidatie. Samen werpen we een dam op tegen Russische agressie en steunen we de mensen in Oekraïne die zo zwaar op de proef worden gesteld.

En we doen méér. Want wie kritisch is op anderen, moet ook kritisch naar zichzelf durven kijken. Het is goed om hier in Slowakije te luisteren naar uw ervaringen met vraagstukken waar ook wij mee worstelen. Vraagstukken als geweld tegen journalisten en haat tegen mensen op grond van hun seksuele oriëntatie. Maar ook desinformatie die de verhoudingen in de samenleving vertroebelt. Deze gevoelige onderwerpen schuwen we niet. We delen elkaars zorgen en denken met elkaar mee over oplossingen.

En natuurlijk gaat het ook over de overgang naar een schonere economie en over klimaat en biodiversiteit. Onderwerpen waar u veel belang aan hecht, mevrouw de president. Wij bundelen graag onze krachten met Slowakije op weg naar een duurzamer toekomst.

Wij verheugen ons op de komende dagen in Bratislava en in de Hoge Tatra’s. Fijn om ook dat deel van Slowakije te bezoeken en iets te ervaren van de prachtige natuur. 

Heel veel dank mevrouw de president voor uw gastvrijheid waardoor wij uw mooie land nog beter kunnen leren kennen!

Ďakujem!