Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van president Yoon Suk Yeol van de Republiek Korea, Koninklijk Paleis Amsterdam

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Meneer de president,

Graag wil ik u en uw echtgenote van harte welkom heten in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Of in goed Koreaans:

환영합니다  

De Koningin en ik zijn bijzonder verheugd dat u onze gast bent. Uw bezoek onderstreept de uitstekende relatie tussen onze beide landen.

Zuid-Korea is voor de mensen in Nederland al lang geen ver, onbekend land meer. Intégendeel: het lijkt alsof een ‘Korean craze’ ons land heeft overspoeld. Zuid-Korea is overal! 
We hebben K-pop op de radio.
En K-movies in de bioscoop.
K-drama’s op Netflix.
En K-food in de supermarkt. Kimchi in plaats van bloemkool!
We rijden KIA’s op de weg, volgen K-vloggers op Youtube 
en K-beauty is voor velen het ideaal.

Een land dat zó tot de verbeelding spreekt, dat moet wel heel bijzonder zijn.

De eerste Nederlander die dat opmerkte was Hendrick Hamel. Hij spoelde 370 jaar geleden als schipbreukeling aan op uw kust, samen met zijn medebemanningsleden van het schip De Sperwer. In zijn journaal beschrijft hij zijn fascinerende avonturen. Wat een land! Dichtbevolkt en vruchtbaar. Goed georganiseerd. Gastvrij. Een land waar studie en wetenschap in hoog aanzien staan.

Al deze kenmerken zien we ook terug in het Zuid-Korea van vandaag.

In één opzicht wijkt Hamels beeld radicaal af van de situatie nu. Het Korea van 1653 was ronduit terughoudend in zijn contacten met de wijdere wereld. Huiverig om bekend te worden in het buitenland. 

Dat zelfgekozen isolement behoort gelukkig tot het verleden. In ónze tijd neemt de Republiek Korea zelfbewust en trots zijn plek in op het wereldtoneel. En daarmee zijn wij bijzonder blij! 

Een krachtige en open houding van de Republiek Korea is van grote waarde. Wij verwelkomen uw inzet voor de internationale rechtsorde. We verdedigen samen met u een handelssysteem gebaseerd op eerlijke regels. En we steunen uw pogingen om de stabiliteit in uw regio en in de wereld te vergroten. 

U toont daarbij persoonlijk leiderschap. Zonder het verleden te vergeten, slaat u bruggen naar de toekomst. Dit is precies wat de wereld nodig heeft en wat ook ons motiveert! 

Op veel plekken zien we de verwoestende gevolgen van agressie en machtsmisbruik en het menselijk leed dat daaruit voortvloeit. Dan is het van onschatbare waarde om een betrouwbare partner als u te hebben die met ons blijft werken aan vrede, veiligheid en ontwikkeling.

Wij stonden zij aan zij zeventig jaar geleden, toen ook Nederlands bloed vloeide voor de vrijheid en onafhankelijkheid van het moderne Zuid-Korea. Morgen ontmoeten wij samen een aantal direct betrokkenen die zich nog steeds trots Korea-veteranen noemen. De band die toen werd gesmeed blijft ons verbinden.

Na de wapenstilstand maakte uw land op eigen kracht een duizelingwekkende ontwikkeling door van een van de armste tot een van de meest welvarende naties ter wereld. Van ontvanger van ontwikkelingshulp tot grote donor. En dat binnen drie generaties. Uw economie heeft een hoge vlucht genomen op de vleugels van technologie en innovatie. De motor achter dit succes draait op een dynamisch mengsel van ambitie, talent en werkdrift. Zuid-Koreanen werken hard. 

Voor ontspanning is er gelukkig de cultuur in haar vele verschijningsvormen. We zijn trots op maestro Jaap van Zweden, de nieuwe chef-dirigent van het Seoul Philharmonic Orchestra. En de sport! Ik hoef hier slechts de naam Guus Hiddink te noemen om duidelijk te maken hoe sport ons kan inspireren. 

Een Koreaanse omgeving kan Nederlanders tot grote prestaties brengen. Dat hebben de Koningin en ik persoonlijk gezien in PyeongChang in 2018.

Meneer de president, uw bezoek aan ons land geeft ons gelegenheid om onze uitstekende relatie over de hele linie te verdiepen. Technologie neemt daarbij een centrale plek in. Dat bleek ook vandaag, tijdens ons bezoek aan ASML. Maar onze strategische samenwerking gaat verder dan semiconductor equipment en computer chips. We bundelen onze brain power en onze inspanningen op vele terreinen, zoals landbouw, architectuur, veiligheid, duurzame energie en de strijd tegen klimaatverandering.

In een instabiele wereld moeten wij elkaar blijven vasthouden en helpen. Ik ben u dankbaar dat u met uw bezoek de bijzondere band tussen onze landen kracht bij zet! Namens het Koninkrijk der Nederlanden een welgemeend dank u wel:

감사합니다

Mag ik u allen vragen het glas met mij te heffen.

Op uw gezondheid, meneer de president en mevrouw Kim.
Op onze samenwerking en vriendschap.