Toespraak van Koning Willem-Alexander bij ontmoeting met gouverneur Kathy Hochul van New York, Albany, Verenigde Staten

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Governor Hochul, ladies and gentlemen,

Het is een bijzondere ervaring te gast te zijn in New York State, 400 jaar nadat de eerste kolonisten uit Nederland hier aankwamen met het schip de ‘Nieuw-Amsterdam’. Een groep van hooguit 30 gezinnen. Een deel vestigde zich op Governor’s Island. En een handvol reisde door naar wat nu deze stad Albany is.

Over de invloed van de Nederlanders op dit gebied is heel veel geschreven. En vaak in relatief gunstige bewoordingen. Historicus Russell Shorto bijvoorbeeld noemt de 17de-eeuwse Nederlandse Republiek ‘the most progressive and culturally diverse society in Europe’. De kolonie die hier werd gesticht was volgens hem ‘characterized by freedoms of thought, belief and trade; features that helped make New York unique’. 

Maar we weten dat dit beeld de werkelijkheid niet volledig recht doet. We beseffen dat het perspectief van de oorspronkelijke bewoners heel anders was. Zij kregen te maken met ingrijpende inbreuken op hun manier van leven en hun vrijheden. Hun nazaten vragen daar terecht aandacht voor.

Ons bezoek, 400 jaar na het aanmeren van de ‘Nieuw-Amsterdam’, geeft ons gelegenheid om met eerlijkheid en openheid ons gezamenlijke verleden onder ogen te zien. En om onze samenwerking te versterken op al die gebieden waar the State of New York en het Koninkrijk der Nederlanden grote waarde aan hechten. Vrede, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, klimaatactie en ontwikkelingskansen voor iedereen.

Wij zijn u, Governor Hochul, heel dankbaar voor uw gastvrijheid en uw grote betrokkenheid. En wij verheugen ons op de komende twee dagen in de geweldige State of New York, waarmee wij ons zo verwant voelen.