Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de afsluitende receptie in The Spiral, New York, Verenigde Staten

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Dames en heren,

Nu wij aan het slot zijn gekomen van ons bezoek, wil ik graag Governor Hochul en Mayor Adams heel hartelijk danken. U heeft ons niet alleen bijzonder gastvrij ontvangen, u heeft ons ook laten voelen dat de bijzondere band tussen New York en Nederland sterker is dan ooit.

In 2009 waren de Koningin en ik hier ter gelegenheid van het Hudson-jaar. Toen markeerden we dat 400 jaar eerder het eerste Nederlandse schip hier arriveerde – de Halve Maen.

Nu gedenken we opnieuw een mijlpaal: de vestiging van de allereerste kolonisten uit Nederland op Governor’s Island, in 1624.

In de vijftien jaar tussen beide bezoeken, is ons inzicht in de geschiedenis verder verdiept. Zo is er meer aandacht gekomen voor het verhaal van de oorspronkelijke bewoners. Dat is bijzonder waardevol.

Een kenmerk van vrije samenlevingen - zoals de uwe en de onze - is dat er altijd ruimte blijft voor nieuwe perspectieven en dialoog. En voor zelfreflectie en verzoening. Dat is een van de kostbaarste waarden in een vrije samenleving. 

Laten we onze kernwaarden dan ook koesteren. Want daarin schuilt onze kracht.

New York en Nederland zijn al vier eeuwen met elkaar verbonden. We zijn dankbaar voor de vriendschap die elk bezoek opnieuw een extra glans geeft. Daarom zeggen wij uit de grond van ons hart: dank u wel en tot ziens!