Staatsbezoek aan Denemarken - programma

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van Hare Majesteit Koningin Margrethe en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Henrik van Denemarken van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 maart 2015 een staatsbezoek aan Denemarken.

De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Gelijktijdig vindt een economische missie plaats met bedrijven op het terrein van duurzame (wind)energie en medische technologie.

Het staatsbezoek bestendigt de uitstekende banden tussen Nederland en Denemarken. Het bezoek richt zich, naast het versterken van de (bestaande) handelsrelaties, op duurzame (wind)energie, gezondheidszorg en borging van de kwaliteit van samenleving.

Het staatsbezoek biedt de gelegenheid de huidige samenwerking op economisch en maatschappelijk terrein met Denemarken te intensiveren. Kennisuitwisseling en het delen van ervaringen staan centraal tijdens dit bezoek.

Kopenhagen, 17 maart 2015: Koning Willem-Alexander inspecteert de erewacht.

Koning Willem-Alexander inspecteert de erewacht.

Dinsdag 17 maart

Na het welkomstceremonieel op de luchthaven in Kopenhagen, vindt op Paleis Fredensborg een ontmoeting plaats met Koningin Margrethe en Prins Henrik. Minister-president Helle Thorning-Schmidt ontvangt de Koning en Koningin voor een lunch op het Paleis Christiansborg.

In een dependance van de Aalborg Universiteit in Kopenhagen vindt de conferentie ‘A social coherent society: Prospects for societal development in Denmark and the Netherlands’ plaats. Denemarken en Nederland staan hoog genoteerd op de World Happiness Index, respectievelijk op nummer 1 en 4.

Deense en Nederlandse wetenschappers, publicisten en studenten bespreken de ontwikkelingen binnen de beide samenlevingen in een vergelijkend perspectief. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s welzijn en familie, geluk en veiligheid en vertrouwen, solidariteit en immigratie. De Koning en Koningin wonen een deel van de conferentie bij en nemen deel aan rondetafelgesprekken met sprekers en deelnemers.

Na de ontvangst van de Nederlandse gemeenschap door de Koning en Koningin, wordt de eerste dag van het staatsbezoek afgesloten met een staatsbanket in Paleis Christiansborg.

Kopenhagen, 17 maart 2015: Koning Willem-Alexander houdt tijdens het staatsbanket een toespraak op Paleis Christiansborg

Koning Willem-Alexander houdt tijdens het staatsbanket een toespraak op Paleis Christiansborg.

Woensdag 18 maart

De Koning en Koningin bezoeken het eiland Samsø. Zij worden hierbij vergezeld door Hunne Koninklijke Hoogheden Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken.

Aan boord van de veerboot op weg naar Samsø, vinden gesprekken plaats met Nederlandse en Deense vertegenwoordigers van overheden en bedrijven over het beleid voor duurzame energie.

Samsø is dankzij windenergie en andere energiebronnen een CO2-neutraal eiland. Het eiland heeft elf onshore windturbines en tien offshore turbines, betaald door de eilandbewoners. Deze turbines voorzien het gehele eiland van stroom. De energie die niet wordt gebruikt, wordt geëxporteerd naar het vasteland. Daarnaast maakt Samsø gebruik van zonnecollectoren en heeft het stroverbrandingscentrales die via een warmtenet warm water leveren aan omliggende dorpen. Daarnaast rijden thuiszorgmedewerkers en postbodes met elektrische auto’s.

Na een officieel welkom door de burgemeester van Samsø wordt een bezoek gebracht aan een Efterskole in Besser. In Denemarken is het gebruikelijk dat tieners één jaar doorbrengen op een kostschool waar ze zich kunnen oriënteren op hun opleiding en toekomst. Dergelijke kostscholen besteden naast reguliere schoolvakken aandacht aan een specifiek thema zoals muziek, theater, sport of natuur. Deze kostschool richt zich vooral op watersport, duiken, vliegen en golfen. De leerlingen geven het Koninklijk gezelschap een rondleiding door de school en over het schoolterrein.

Aansluitend wordt een coöperatieve stadsverwarmingsinstallatie bezocht. Deze stro-installatie voorziet 300 huishoudens in het nabijgelegen dorp van warmte door lokaal geproduceerd stro te verbranden.

Het laatste programmaonderdeel op Samsø is een bezoek aan de Energie Academie. Op de Energie Academie wordt over elke vorm van energieverbruik op het eiland nagedacht om het verbruik zo duurzaam en laag mogelijk te maken. Het Koninklijk gezelschap woont een discussie bij die inzicht geeft in het coöperatiesysteem op het eiland. Aan het gesprek nemen naast bewoners ook Nederlandse en Deense bedrijven deel. Na een lunch met lokale producten verlaat het Koninklijk gezelschap het eiland.

De Koning en Koningin bezoeken vervolgens het Bispebjerg Ziekenhuis. Dit bestaande ziekenhuis wordt uitgebreid en gaat behoren tot de vijf superziekenhuizen van Denemarken. Bij de bouw staat efficiëntie en de hoogste graad van dienstverlening centraal. Naast een presentatie over de organisatie en inrichting van het superziekenhuis, bezoeken de Koning en Koningin de stands van Nederlandse en Deense bedrijven die kunnen bijdragen aan dit project.

’s Avonds bieden de Koning en Koningin als dank voor hun ontvangst in Denemarken, een voorstelling van moderne dans aan verzorgd door ICKamsterdam. Het International Choreographic Arts Centre (ICKamsterdam) is een platform voor hedendaagse dans. Naast het produceren van dansvoorstellingen ondersteunen ze jong talent op artistiek en zakelijk gebied. Ook zet het platform hun kennis in bij research- en educatieve dansprojecten.

Op de tweede dag van het staatsbezoek gaan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met Prins Frederik en Prinses Mary per boot naar het eiland Samsø.

Donderdag 19 maart

In de ochtend wordt op Paleis Fredensborg afscheid genomen van Koningin Margrethe en Prins Henrik. Hiermee wordt het staatsbezoek aan Denemarken afgesloten.

Kopenhagen, Paleis Fredensborg