Staatsiefoto's

Het auteursrecht op deze foto's berust bij de RVD en wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto's te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden. Het is niet toegestaan om deze foto's op andere wijze in omloop te brengen.