Juliana Prinses der Nederlanden

Op 31 januari 1980 deelde Koningin Juliana via radio en televisie mee dat zij op 30 april dat jaar af zou treden ten gunste van haar dochter Beatrix.

Rol in de samenleving

In de toespraak over haar aftreden sprak Koningin Juliana de hoop uit zich ook na haar abdicatie nuttig te kunnen maken voor de samenleving. Zij aanvaardde het erevoorzitterschap van de Nationale Commissie Internationaal Jaar van Gehandicapten 1981. Verder bleef zij veelvuldig bezoeken brengen aan instellingen van maatschappelijke zorg. In 1983 bracht Prinses Juliana samen met Prins Bernhard een bezoek aan de Nederlandse Antillen, om daar projecten te bezoeken die gefinancierd waren met de giften die de Prinses ontving voor haar zeventigste verjaardag.

Minder publieke evenementen

Vanaf begin jaren '90 nam Prinses Juliana geleidelijk minder deel aan publieke evenementen. Op 23 februari 1999 liet de Prinses per brief weten dat het vanwege haar hoge leeftijd niet langer mogelijk was om officiƫle uitnodigingen te aanvaarden. Met haar negentigste verjaardag in het vooruitzicht, gaf zij in haar brief ook aan dat het haar te zwaar viel om in het vervolg blijken van hartelijkheid en medeleven te beantwoorden.