Functies Prins Claus

In 1984 nam de Prins naast zijn Bijzonder Adviseurschap voor ontwikkelingssamenwerking een aantal nieuwe functies op zich.

Prins Claus werd:

  • inspecteur-generaal Ontwikkelingssamenwerking;
  • lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank NV;
  • lid van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke PTT Nederland NV;
  • voorzitter van het Export Platform Verkeer en Waterstaat.

Prins Claus heeft in 1998 zijn commissariaten bij De Nederlandsche Bank NV en de Koninklijke PTT Nederland NV beëindigd in verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 72 jaar.

Enkele andere functies die Prins Claus bekleedde, waren het erevoorzitterschap van de Stichting Nationaal Contact Monumenten en de Koning Willem I Stichting, en het beschermheerschap van het Koninklijk Concertgebouworkest en Scouting Nederland.

Prins Claus Fonds voor cultuur en ontwikkeling

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Prins Claus nam de Nederlandse regering het initiatief tot de oprichting van het Prins Claus Fonds voor cultuur en ontwikkeling. Doel van het Prins Claus Fonds is het vergroten van het inzicht in culturen en het bevorderen van de wisselwerking tussen cultuur en ontwikkeling. Prins Constantijn is erevoorzitter van het Fonds.