Claus, Prins naast de Koningin

Op 30 april 1980 deed Koningin Juliana in het Koninklijk Paleis te Amsterdam afstand van de troon en volgde Prinses Beatrix haar moeder op als Koningin.

Na de inhuldiging

Na de inhuldiging bezochten Koningin Beatrix en Prins Claus de Nederlandse Antillen en Aruba. Zij besteedden veel aandacht aan belangrijke gebeurtenissen in Nederland en stelden zich op de hoogte van de ontwikkelingen op sociaaleconomisch gebied en van wat er onder de bevolking leefde.

Werkbezoeken

Bij zijn werkbezoeken legde Prins Claus accenten op het gebied van onder meer technologische vernieuwingen en muziek. Andere interessegebieden van de Prins waren de monumentenzorg, ruimtelijke ordening en de conservatie van natuur en milieu. Ook bracht hij vele bezoeken aan instellingen van openbaar nut, handels- en industriële bedrijven en landbouw- en visserijbedrijven.