Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het bezoek aan de burgemeester van Parijs, mevrouw Anne Hidalgo

De toespraak is uitgesproken in het Frans.

Mevrouw de Burgemeester,

Mijn vrouw en ik willen U graag hartelijk bedanken voor Uw gastvrijheid hier in het Hôtel de Ville. Dank U wel voor Uw warme woorden. Naar dit bezoek aan Frankrijk en aan Parijs hebben wij uitgezien. Het geeft ons de kans U persoonlijk te vertellen hoezeer wij onder de indruk zijn van deze stad en haar inwoners.

U liet als inwoners van Parijs zien wat moed is in tijden van beproeving. Wij zagen Uw tranen, Uw pijn en Uw geschoktheid in januari en november vorig jaar. Maar wij zagen óók de innerlijke kracht en de vastberadenheid waarmee U gezamenlijk op de aanslagen reageerde.

U toonde de wereld een opgeheven hoofd. U liet zien: deze stad, Parijs, laat zich niet intimideren en niet provoceren. Daarmee gaf U niet alleen Frankrijk, maar alle landen in Europa en de wereld een teken van hoop.

U, Mevrouw de Burgemeester, gaf de gevoelens van de Parijzenaren een stem. U zei: “Nous resterons debout et nous resterons nous-mêmes”. U maakte duidelijk dat Parijs trouw zal blijven aan de waarden die al zo lang de ziel van deze stad zijn: liberté, egalité en fraternité.  

U sprak ook over het open karakter van Parijs als centrum van cultuur en ontmoeting.

Ik wil U, de vertegenwoordigers van deze prachtige stad, graag mijn respect betuigen voor Uw verdediging van de vrijheid en de menselijkheid onder de moeilijkste omstandigheden. Het Koninkrijk der Nederlanden voelt zich nauw met Frankrijk en met Parijs verbonden. De recente gebeurtenissen hebben ons nog dichter bij elkaar gebracht.

Dit bezoek geeft ons gelegenheid onze persoonlijke betrokkenheid te tonen. Vanmorgen spraken wij met een aantal mensen die zijn geraakt door de aanslagen van vorig jaar. We zijn dankbaar dat we hun ervaringen mochten horen.

Gisteren hadden wij een ontmoeting in de Halle Pajol met jongeren en met Lilian Thuram en de Anne Frank Stichting. We hebben gesproken over vrijheid en gelijkheid: de waarden waarvan Anne Frank ook vandaag een krachtig symbool is.

Een belangrijke vraag is: hoe voorkomen we dat jonge mensen vervreemd raken van onze samenleving en de weg kiezen van radicalisering en geweld? Jongeren hebben eerlijke kansen nodig. Als wij hun geen perspectief bieden, zijn ze vatbaarder voor de propaganda van extremisten. Dit speelt in Frankrijk evenzeer als in Nederland. Het is belangrijk dat we dit gesprek met elkaar voeren en ervaringen uitwisselen.

Een belangrijk verbindend element tijdens ons bezoek is ook de cultuur, in al haar veelzijdigheid. Cultuur wordt rijker als je haar deelt. Kunstenaars en ontwerpers geven ons een bredere blik. Nederland deelt haar cultuur graag met Frankrijk. Dat maken we vandaag op een aantal plaatsen in deze stad zichtbaar en hoorbaar. Met fotografie. Met mode, in het Atelier Néerlandais. En met muziek, vanavond in het Petit Palais.

Mevrouw de Burgemeester, Nederland kijkt ook met grote belangstelling naar de prestaties van Parijs op het gebied van duurzame ontwikkeling. U zet zich in voor een groener Parijs, met schonere vormen van mobiliteit. Het valt op dat de fiets langzamerhand normaal is geworden in de straten van Parijs. Misschien nog nét niet zo normaal als in Amsterdam. Maar dat doet aan ons respect voor Uw mobiliteitsrevolutie niets af.

U maakt zich ook sterk voor een stad die aantrekkelijk is voor jonge bedrijven. Parijs profileert zich als ‘slimme stad’ waar ondernemers, wetenschappers, ontwerpers en bestuurders samenwerken aan oplossingen voor morgen. Nederland heeft dezelfde visie. Creativiteit is de krachtbron van onze tijd.

Ook hier kunnen wij veel voor elkaar betekenen. Wij verheugen ons op de Frans-Nederlandse Innovatieparade die wij later vandaag zullen bezoeken. Daar is te zien hoe onze beide landen nu al samenwerken op tal van gebieden en samen resultaten boeken.

Mevrouw de Burgemeester, de samenwerking tussen Frankrijk en Nederland heeft vele dimensies. Uw stad heeft binnen die samenwerking een spilfunctie. Ik wil U heel hartelijk danken voor de betrokkenheid en openheid die U uitstraalt en voor Uw inspirerende enthousiasme om onze band nog hechter te maken!