Korte toespraak van Koning Willem-Alexander bij 'The future is now’ Business Forum tijdens het staatsbezoek aan Slowakije

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Mevrouw de president, dames en heren,

Het is goed om zoveel Slowaakse en Nederlandse ondernemers verenigd te zien. Een mooi voorbeeld van strategische samenwerking binnen de Europese Unie.

U vertegenwoordigt heel verschillende sectoren, maar ik denk dat er toch één rode draad is die door uw werk loopt. Eén centrale gedachte. En dat is het belang van gezond leven in een gezonde en schone leefomgeving. 

Ieder van u is daar op een eigen manier mee bezig. 

Voor degenen onder u die zich richten op healthcare is dit natuurlijk overduidelijk.
Maar ook bodemsanering en goed afvalbeheer hebben direct te maken met ons welzijn in een gezond en schoon milieu.

Uiteindelijk draait het daarom in de hele circulaire economie. Want alleen door onze economie circulair te maken, kunnen we ook in de toekomst op een gezonde manier blijven leven en werken, met respect voor de natuur.

Het is urgent dat we werken aan oplossingen die verspilling en vervuiling tegengaan. Aan innovaties die de kwaliteit van ons leven én van onze bodem, ons water en onze natuur verbeteren.

Het is fantastisch dat u elkaar hebt gevonden om samen over die oplossingen en die innovaties na te denken.

Er is al heel veel kennis en ervaring beschikbaar. Ik wil u uitnodigen die met elkaar te delen, want zo kunnen we samen veel meer bereiken en sneller resultaten boeken.

Mijn vrouw en ik verheugen ons erop straks met een aantal van u nader kennis te maken en te horen wat u voor elkaar kunt betekenen. 

Slowakije en Nederland zijn natuurlijke partners. Het begin is er, maar er is nog veel meer mogelijk!

Heel veel succes!