Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Koninklijk Paleis Amsterdam

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Majesteiten,

Hartelijk welkom! De Koningin en ik zijn bijzonder blij dat u onze gast bent. We kennen elkaar al zó lang, onze persoonlijke banden zijn hecht en we zien elkaar regelmatig. Het enige dat tot nu toe ontbrak, was een staatsbezoek. Vandaag en morgen vullen we die leemte in.

Spanje heeft een speciale plek in ons hart. In de eerste plaats omdat in úw land ons leven samen begon. 
Tijdens het Feria de Abril, in Sevilla, sloeg de vonk over, 25 jaar geleden.
De rest is geschiedenis...

Een bezoek aan Spanje voelt altijd als een warme abrazo. Dat geldt voor ons, en ook voor onze oudste dochter, de Prinses van Oranje.

Door de omstandigheden genoodzaakt, heeft zij vorig jaar in Madrid gewoond en kon zij vandaaruit haar studie aan de Universiteit van Amsterdam voortzetten. Dat dit mogelijk was, is te danken aan de liefdevolle inzet van een groot aantal van uw landgenoten en van u. Een roerend bewijs van vriendschap in een moeilijke tijd. Ik wil u en allen die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk danken!

Spanje en Nederland zijn loten aan één Europese stam. De verhalen van onze beide landen zijn al heel lang verstrengeld. Dat blijkt alleen al uit het eerste couplet van ons 450 jaar oude volkslied. De Koning van Spanje heeft daarin een prominente plek. Ik zal hier niet uitweiden over de historische context daarvan... Laten we het erop houden: all’s well that ends well!

Er is altijd veel uitwisseling en wederzijdse beïnvloeding geweest. En vaak vereren we dezelfde meesters. Neem bijvoorbeeld ‘El Bosco’ in het Prado. ‘Een landgenoot!’, denken veel Spanjaarden. Terwijl Jeroen Bosch toch echt puur Nederlands was! 
Maar we delen hem natuurlijk graag met u.

Een andere meester die we samen bewonderen, is Johan Cruijff. De man die de Spanjaarden leerde voetballen... Misschien iets té goed, zeg ik erbij.

Spaanse architecten verbouwden ons Rijksmuseum.
Omgekeerd zijn Nederlandse bouwmeesters succesvol in Spanje.
Uw land is mateloos populair bij Nederlandse vakantiegangers.
Omgekeerd hoor je hier op straat steeds meer Spaans spreken.

Ik ben blij met die hechte contacten. Ze weerspiegelen de sterke relatie tussen onze landen als partners binnen Europa en in de wereld. 

De tijd van stereotypes ligt gelukkig ver achter ons. In plaats daarvan is een besef van lotsverbondenheid gegroeid. We zijn bondgenoten, gedreven door dezelfde idealen, waarden en overtuigingen. 

We staan voor vrijheid, democratie en mensenrechten en zijn bereid die te verdedigen. We geloven in de Europese Unie als een baken van vreedzame samenwerking. Niet alleen omdat we bittere ervaringen uit het verleden met ons meedragen. Maar óók omdat we weten dat een sterke en weerbare Unie essentieel is voor veiligheid, welvaart en welzijn van alle Europese burgers in de toekomst.

We zijn elkaar als Europese partners steeds beter gaan begrijpen. Er is een bijzondere relatie ontstaan, een Spaans-Nederlandse conexión especial. Samen bewijzen we dat Zuid en het Noord elkaar perfect aanvullen.

Net al ik, Majesteit, denkt u nu waarschijnlijk ook aan onze ontmoeting in juni vorig jaar, bij u in Spanje. We spraken toen uitgebreid over de kansen van groene waterstof in de omschakeling naar een Europees systeem voor duurzame energie. Onze landen werken samen aan een corredor verde. ‘El sol español’ verwarmt straks óók het koele noorden en helpt onze industrie te vergroenen!

Ik weet hoezeer u zich persoonlijk inzet voor duurzame doorbraken. Niet alleen op energiegebied, maar over de volle breedte: klimaat, water, landbouw, circulair produceren. Onze wetenschappers en ondernemers werken samen aan innovaties die deze doorbraken mogelijk maken. Spanje en Nederland nemen vaak het voortouw. Als de vierde en de vijfde economie van de Europese Unie, leggen we samen echt gewicht in de schaal. Laten we die invloed maximaal gebruiken!

Datzelfde geldt voor onze veiligheid. Ik ben trots op de samenwerking die is gegroeid tussen politie en justitie in onze beide landen. Die bewijst zijn meerwaarde in de strijd tegen georganiseerde misdaad en ondermijning.

We beseffen maar al te goed hoe groot de uitdagingen zijn, óók binnen onze eigen grenzen. In samenlevingen als de onze met zoveel verschillende mensen, groepen en belangen, is het niet altijd gemakkelijk om te blijven vertrouwen op elkaar en om elkaar vast te houden. En toch is dat laatste precies wat nodig is. De moed om naar elkaar te luisteren en verbinding te blijven zoeken. 

Onze kracht ligt niet in isolement, maar in ons vermogen om bruggen te slaan. Precies zoals Spanje en Nederland hebben laten zien. 

Onze vriendschap met u en met het hele Spaanse volk is ons dierbaar. Uit het diepst van mijn hart zeg ik: Gracias. Viva España!

Mag ik u vragen het glas met mij te heffen.

Majesteiten, op uw gezondheid.
En op onze vriendschap.