Toespraak van Koningin Máxima bij de start van de platformbijeenkomst Wijzer in geldzaken

Toespraak van Hare Majesteit Koningin Máxima bij de start van de platformbijeenkomst Wijzer in geldzaken 'De stille macht van financiële veerkracht', Amsterdam.

Dames en heren,

Geweldig dat U er bent. Het platform Wijzer in geldzaken, dat zijn we samen. We hebben iedereen nodig, of U nu werkt bij een bank, een gemeente, een consumentenorganisatie, een universiteit of een vereniging van vrijwilligers.

Alleen samen kunnen we verantwoord financieel gedrag bevorderen. En daarmee mensen helpen sterker in het leven te staan. Vandaar de titel van deze bijeenkomst: 'De stille macht van financiële veerkracht'.

Veerkracht zit altijd in een combinatie van factoren. Het gebruik kunnen maken van financiële diensten die jouw leven beschermen of het makkelijker maken om te investeren...maar ook financiële educatie en goede consumentenbescherming die je helpen om de juiste financiële beslissingen te nemen zonder onnodige risico's te lopen. Al die elementen gecombineerd maken dat mensen financiële tegenslagen beter kunnen opvangen en sterker in het leven staan.

Financiële veerkracht van consumenten is essentieel op macro-niveau. Ze legt een basis onder stabiliteit en economische groei. Daar zal de Heer Knot meer over vertellen...
Maar financiële veerkracht is ook essentieel op micro-niveau. Ze maakt dat mensen meer greep hebben op hun eigen leven en beter voorbereid zijn op risico's en toekomstige gebeurtenissen. Daar hopen we van Burgemeester van der Laan meer over te horen, op basis van de ervaringen in zijn stad Amsterdam.

Risico's horen bij het leven. Ze lijken vaak abstract en ver weg. Maar veel mensen krijgen er op een onverwacht moment heel concreet mee te maken. Het kan het verlies zijn van een baan. Of tijdelijk minder opdrachten voor je bedrijf. Een ziekte, een scheiding, of het verlies van een partner.

Het hoeft niet altijd te gaan om negatieve en verdrietige zaken. Vaak heeft de toekomst iets positiefs in petto. De kans om een eigen bedrijf te starten. Een sabbatical nemen. Een kind krijgen, het kind dat graag wil gaan studeren. Ook dan is financiële veerkracht van belang.

Hoe we anno 2015 in Nederland hiermee om gaan, dat gaan we van Mevrouw Salden horen.

Maar waar we in de wereld ook zijn: financiële veerkracht is altijd van belang. En daar moeten we ons op richten als Wijzer in geldzaken-community.

Zo geven we samen de economie en de consument meer veerkracht. En daar worden we allemaal sterker van!

Ik wens U een mooie middag.