Koningin Máxima spreekt op jaarvergadering Internationaal Kenniscentrum voor Inclusieve Financiering, CGAP

RVD, nr. 125: Hare Majesteit Koningin Máxima der Nederlanden spreekt woensdagochtend 15 mei op de jaarlijkse internationale bijeenkomst van de CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) in het Mövenpick Hotel in Amsterdam.

CGAP heeft als doel wereldwijd het leven van mensen in armoedesituaties te verbeteren door goede toegang tot financiële producten en diensten mogelijk te maken. Naast Koningin Máxima houden ook de president van de Europese Investeringsbank (EIB), dr. Werner Hoyer, en de directeur duurzame economische ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, mr. Jeroen Roodenburg, een toespraak.

Koningin Máxima spreekt in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling ('inclusive finance for development'). Zij zet zich wereldwijd in om de aandacht te vestigen op het belang van inclusieve financiering voor het realiseren van ontwikkelings- en economische doelen.

De jaarvergadering wordt bijgewoond door representanten van 35 publieke en private organisaties die lid zijn van CGAP. De organisatie maakt deel uit van de internationale klankbordgroep (Reference Group) die verbonden is aan de functie van Koningin Máxima als speciale pleitbezorger van de VN. De activiteiten van CGAP sluiten in belangrijke mate aan bij haar doelstellingen als speciale pleitbezorger. Zo ontwikkelt het kenniscentrum innovatieve oplossingen om toegang tot financiële producten en diensten voor mensen in armoedesituaties te verbeteren. Hiertoe voert CGAP onderzoek uit bij de doelgroep en kijkt zij samen met haar leden, beleidsmakers en financiële instellingen, naar oplossingen op maat.

CGAP is opgericht in 1995 en is gehuisvest bij de Wereldbank. Leden van CGAP zijn onder anderen de Wereldbank, Europese Commissie, Regionale Ontwikkelingsbanken, Ontwikkelings-financieringsbanken zoals de Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), bilaterale donoren en de Bill & Melinda Gates Foundation.

De leden van CGAP komen ieder jaar bij elkaar om de activiteiten te evalueren, waar nodig bij te stellen en aan te vullen. Tijdens deze jaarvergadering wordt de strategie voor de komende vijf jaar vastgesteld.